Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Υπουργείο Παιδείας : 22-08-19 Πρόσκληση για αιτήσεις μεταθέσεων

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Δήλωση προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχ. έτος 2019-2020

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας μέχρι και την Τρίτη 27-08-2018 και ώρα 12:30 μ.μ. Η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας.   Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν αφού υπογραφούν και με φαξ (2221077012) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (metath_apospas@dipe.eyv.sch.gr ή mail@dipe.eyv.sch.gr). Μετά την αποστολή της δήλωσης είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επιβεβαίωσή της στα τηλέφωνα 2221022986 και 2221027831.

Συνημμένα αρχεία: 

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Ετήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, σύμφωνα με το θέμα 3ο της με αρ. 15/23-08-2019 Πράξη του, ανακοινώνει τις ετήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής.
Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας έως την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Συνημμένα αρχεία: 

Δ.Ο.Ε.: Εκκρεμεί ακόμα η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση.

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Δήλωση μετά από υπεραριθμία, δηλώνοντας τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους  μέχρι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Επισημάνσεις:

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Λειτουργικές υπεραριθμίες (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Η ανακοινοποίση στο ορθό αφορά τις λειτουργικές υπεραριθμίες των Νηπιαγωγείων στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου και στο Δήμο Χαλκιδέων και τις λειτουργικές υπεραριθμίες των Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου.

Συνημμένα αρχεία: 

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας :Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  με την αρ. 14/20-08-2019 καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, να δηλώσουν όσοι επιθυμούν τις σχολικές μονάδες της προτίμησής  τους στην αίτηση μετάθεσης στο Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https//teachers.minedu.gov.gr), από την Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 μέχρι και την Πέμπτη  22  Αυγούστου107 2019  και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Στη  συνέχεια αφού  εκτυπώσουν  και υπογράψουν την αίτηση μετάθεσης με τις προτιμήσεις θα την υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012).

Συνημμένα αρχεία: 

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας: Λειτουργικές υπεραριθμίες 20/08/2019

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 14/20-08-2019 Πράξη του, καλεί τους Διευθυντές/ντριες- Προϊσταμένους/μένες των σχολικών μονάδων όπως αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία,να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών στις οποίες κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ,  «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)», μέχρι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Επισημάνσεις:

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Δ.Ο.Ε. : Χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς


Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ

Με το άρθρο 216 του Ν. 4610/2019, επήλθαν, μεταξύ άλλων, ουσιώδεις τροποποιήσεις στο άρθρο 16 παρ. 3 περ. β’ του Ν. 4415/2016 όσον αφορά την χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.