Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Παληγιάννης Βασίλης : Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 2 & 3/7/2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε 02 και 03/07/2014 με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:

1. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Το Συμβούλιο εξέτασε την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 συμπεριλαμβανομένων και των ασθενειών Hodgkin και non-Hodgkin και Willebrandt.

Από τις 195 αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντάχτηκαν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης 33 συνάδελφοι για λόγους υγείας και 28 πολύτεκνοι.

Θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας χωρίς διασταλτικές ερμηνείες με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί μας με σοβαρότατα προβλήματα υγείας να μην ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες.

Ως αιρετός τονίζω την ανάγκη της άμεσης τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50 και την υπαγωγή νέων ασθενειών για την εξάλειψη κατάφωρων αδικιών.


2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α.

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης ως ειδική κατηγορία των εκλεγμένων μελών Ο.Τ.Α. αφού μέσω των αποσπάσεων έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.


3. Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Το Συμβούλιο εξέτασε τις αιτήσεις για την ύπαρξη των προϋποθέσεων που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα μετάθεσης τους σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μαζί με τις γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

4. Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση την Υπουργική Απόφαση 114163/Δ2/14-10-2004 που ορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών στα Διαπολιτισμικά Σχολεία.

 

5. Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης.

Το Συμβούλιο μια σειρά αιτήσεων που αφορούσαν στη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης, στις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, στις μονάδες εντοπιότητας, στις μονάδες γάμου ή τέκνων και στις μονάδες συνυπηρέτησης.


6. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης.

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε να γίνουν όλες δεκτές αφού δεν δημιουργούν πρόβλημα στην επεξεργασία των αιτήσεων μετάθεσης.
 

7. Τροποποίηση προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης.

Με βάση και την εισήγηση της Υπηρεσίας, δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τροποποιήσεις των προτιμήσεων.


8. Εξέταση αιτήσεων παραίτησης

Υποβλήθηκαν 12 αιτήσεις και το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για όλες.

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει και πάλι την Τρίτη 8/7/14 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάθεσης με στόχο την Πέμπτη 10/7 ή το αργότερο Παρασκευή 11/7 να ανακοινωθούν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Αυτός είναι άλλωστε ο προγραμματισμός, όπως συμφωνήθηκε και με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του ΚΥΣΠΕ, χθες, την πρώτη ημέρα συνεδρίασης.
Ως Αιρετός του Κλάδου θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε 
Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πιο απλό, δίκαιο, κατανοητό και αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τον «λαβύρινθο» της ισχύουσας νομοθεσίας και θα προβλέπει ξεκάθαρα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά, στα Μειονοτικά καθώς και στην Ειδική Αγωγή.

Πάντα στη διάθεσή σας


 Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου