Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Αιτήσεις για Αποσπάσεις- Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ΕύβοιαςΑίτηση για απόσπαση/ δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας από Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 μέχρι και Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015, ώρα 14:00,
Α. όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν (είτε σε κανονικά σχολεία είτε σε ΣΜΕΑ) σε λειτουργικές κενές θέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το διδακτικό έτος 2015-2016,
Β. όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας,
Γ. όσοι εκπαιδευτικοί τεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας μετά τη διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα) που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου