Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Κοινοποίηση της Απόφασης Ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου