Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Αναπτύσσοντας μια οργανική & αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους»

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου