Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Αποσπάσεις – προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Ευβοίας

Συνάδελφοι, από Δευτέρα 21 Ιουνίου μέχρι και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, ώρα 14:30, όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν (είτε σε κανονικά σχολεία είτε σε ΣΜΕΑ) εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας για το διδακτικό έτος 2009-2010, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα Γραφεία Π.Ε. Ν. Ευβοίας .
Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τις οριστικές τοποθετήσεις καλούνται να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης από Δευτέρα 21 Ιουνίου μέχρι και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, ώρα 14:30.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα καλύψουν λειτουργικά κενά που θα προκύψουν από αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ, εκπ/κές άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, Δ/νσεις και Γραφεία, Μετεκπαίδευση κ.α.
Στις δηλώσεις προτίμησης για απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν και σχολικές μονάδες οι οποίες πιθανόν να μείνουν κενές με τις μετακινήσεις των εκπ/κών που έχουν οργανική θέση στο νομό Εύβοιας και ζητούν απόσπαση εντός του νομού.
Στις 18 Αυγούστου 2010 θα ανακοινωθεί εκ νέου προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και για όσους επιθυμούν να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση.

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά νόμο προσόντα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα).
Συνοδευτικά σας αποστέλλουμε :

• Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα.
• Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπ/κών ΣΜΕΑ. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που έχουν δικαίωμα απόσπασης σε ΣΜΕΑ.
• Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οργανική θέση σε σχολική μονάδα ( οι εκπ/κοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου