Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας: Αποσπάσεις- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου- Υπεραριθμίες- Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 36/24-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις-Τροποποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε
ΘΕΜΑ 3ο: Κρίση και Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από Διάθεση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου δίχως αμοιβή

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου