Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Τροποποίηση/Απόσπαση εκπ/κού ΕΑΕ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέου Πύργου-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών, Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 32/9-9-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της με αρ. 31/8-9-2015 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς το 2ο θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ στο Ειδικό Δημ.Σχ. Χαλκίδας»
ΘΕΜΑ 2ο : Απόσπαση εκπαιδευτικού ΕΑΕ στο Ειδικό Δημ.Σχ. Νέου Πύργου
ΘΕΜΑ 3ο : Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών, Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής


Για να δείτε την πράξη πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου