Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.: Για την πιλοτική παρέμβαση του Ι.Ε.Π. στα νηπιαγωγεία της Θράκης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»

       Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις σχετικά με την προσχολική αγωγή στην περιοχή της Θράκης.

       Το Ι.Ε.Π. χωρίς να κάνει καμία διάκριση των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, ανάλογα με τη γλώσσα και την καταγωγή (Τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Ρομά), προχωρά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς της Θράκης. Το πρόγραμμα προβλέπει την πρόσληψη συνεργάτη/τριας, μέλους της μειονότητας (δίγλωσσου ατόμου), πτυχιούχου ελληνικού Α.Ε.Ι. με πιλοτική εφαρμογή για το υπόλοιπο της τρέχουσας  σχολικής χρονιάς σε έξι νηπιαγωγεία, ενώ την επόμενη σχολική χρονιά θα αναπτυχθεί σε δώδεκα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 401.594, 84 ευρώ.
      Πίσω από το παιδαγωγικό ένδυμα και τις εύηχες φράσεις που χρησιμοποιεί το Ι.Ε.Π. για να προωθήσει το πρόγραμμα, κρύβονται, επιμελώς, καίριας σημασίας ζητήματα, όπως:
·         Η παραγνώριση της ανομοιογενούς σύνθεσης του πληθυσμού στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των Πομάκων και Ρομά στους τουρκογενείς. Οι υποστηρικτές του προγράμματος διατείνονται ότι για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τα ελληνικά πρέπει πρώτα να έχουν βοήθεια στην τουρκική γλώσσα. Η απάντηση είναι πως τα νήπια της μειονότητας που έχουν φοιτήσει στο δημόσιο νηπιαγωγείο αναπτύσσουν ταχύτερα δεξιότητες χρήσης τόσο της μητρικής τους όσο και της ελληνικής γλώσσας. Αυτό έχει επιτευχθεί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία ως  προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
·        Η παρουσία  στην τάξη του συνεργάτη, που αρκεί να είναι «απόφοιτος ΑΕΙ» είναι απαράδεκτη παιδαγωγικά, επιρρίπτει, έμμεσα, στις/στους νηπιαγωγούς την ευθύνη για φαινόμενα μη φοίτησης των νηπίων της μειονότητας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, εισάγει στο δημόσιο σχολείο προσωπικό με αδιευκρίνιστες εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα ενώ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την άμεση  παιδαγωγική αλληλεπίδραση του νηπίου με τον/την νηπιαγωγό.
·        Η απουσία από τον όλο σχεδιασμό της επιδίωξης για την εξασφάλιση της συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
·        Η μη πρόβλεψη της συμμετοχής συνεργάτη στο δημόσιο Νηπιαγωγείο από το Π.Δ. 200/98.    
·        Ο υπαρκτός κίνδυνος να αποτελέσει το πρόγραμμα Δούρειο Ίππο για τη γενίκευση της τουρκικής γλώσσας ως μητρικής και να οδηγήσει στη μετατροπή των νηπιαγωγείων  από μονόγλωσσα σε δίγλωσσα, κάτι που αποτελεί  πάγια επιδίωξη  παραγόντων εντός και, το κυριότερο, εκτός Ελλάδας.
         Ο πολιτιστικός πλουραλισμός και η θρησκευτική ετερότητα αποτελούν δεδομένα στοιχεία στην καθημερινότητα των κατοίκων της Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής, σέβονται απόλυτα αυτή  τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και εργάζονται με ζήλο, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά παράλληλα να νιώσουν Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι εκείνων της πλειονότητας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. δεν λειτουργεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
               Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στα νηπιαγωγεία της Θράκης.
             Αγωνιζόμαστε για:
Ø   Την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των νηπίων, την υπεράσπιση του δημόσιου νηπιαγωγείου και των λειτουργών του.
Ø   2χρονη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή. 14χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο.
Ø   Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.
Ø   Μείωση της αναλογίας μαθητών σε 1/15 στο νηπιαγωγείο και 1/20 στο δημοτικό σχολείο.
Ø   Αύξηση της οργανικότητας  σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν αλλόγλωσσοι μαθητές.
Ø   Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του παιδαγωγικού υλικού.
Ø    Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκμάθησης των μητρικών γλωσσών καθώς και σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής για τους εκπαιδευτικούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου