Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Υπουργείο Υγείας. Εγκύκλιος με θέμα: «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».

Εγκύκλιο με αρ.  Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με
θέμα:
«Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι  απαγορεύεται:

  • η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
  • η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,
  • η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού,
  • η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου  και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών.
και σε άλλο σημείο της εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως:
1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),
2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά),
3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση,
4) Φροντιστήρια.
5 Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου