Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων N. Eύβοιας :


Λειτουργικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων:
Α) Δημοτικών Σχολείων
Β) Νηπιαγωγείων
Λειτουργικά κενά υπεραρίθμων
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση απόσπασης μετά από υπεραριθμία
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας:
Καλεί τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολικών μονάδων που κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, όποιοι το επιθυμούν, δηλώσεις υπεραριθμίας μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, δια των γραφείων ΠΕ Εύβοιας. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, παρακαλούνται να υποβάλουν θετική δήλωση, καθώς και αίτηση απόσπασης μετά από υπεραριθμία.
Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, παρακαλούνται να υποβάλουν αρνητική δήλωση.
Διευκρινίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι χωρίς να το επιθυμούν έχουν δικαίωμα απόσπασης κατά προτεραιότητα (με αίτησή τους), εάν δημιουργηθεί κενό στις σχολικές μονάδες στις οποίες κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου