Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ε.S.O.S.: Αποτελέσματα ενστάσεων για τη μοριοδότηση της α΄ φάσης των αποσπάσεων Π.Ε.

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν , για πιθανά λάθη στη μοριοδότηση , οι οποίες εξετάσθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ.
Όπου υπήρξαν λάθη του συστήματος , το συμβούλιο έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις, και με θετική εισήγηση προωθούνται για υπογραφή.
Όπου υπάρχει αρνητική εισήγηση σημαίνει ότι , μετά και τον επανέλεγχο που έγινε , δε διαπιστώθηκαν λάθη.
Όσες ενστάσεις δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα θα εξετασθούν στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου .
Συνημμένα ο σχετικός πίνακας.
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου