Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγαπητέ  γονέα
Με αφορμή τη μη θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο μας, αλλά και στους περισσότερους μεγάλους Δήμους της χώρας, επικοινωνούμε μαζί σου, γιατί πιστεύουμε πως ο δρόμος της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου είναι κοινός. 

 Η εκπαίδευση, δεν είναι μόνο αριθμοί. Οι αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας δεν έχουν καμία παιδαγωγική αιτιολόγηση, αποτελούν μέρος ενός συγκροτημένου σχέδιου διάλυσης του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και της εκπαίδευσης γενικότερα, την κορύφωση της διάλυσης των κοινωνικών κεκτημένων της κοινωνίας.
H παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, δεν μπορεί να είναι μία επιλεκτική παροχή η οποία δημιουργεί άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση των παιδιών.
Ο πόλεμος που δέχεται το Δημόσιο Νηπιαγωγείο από τα ιδιοτελή- συντεχνιακά συμφέροντα της ΚΕΔΕ και των ιδιωτικών παιδικών σταθμών με την ανοχή του Υπουργείου, έχει σκοπό, να μπλοκάρει την συμμετοχή μεγάλων δήμων στην δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, ουσιαστικά  καταργώντας το νόμο, δίνοντας ρόλο ρυθμιστή στην εκπαίδευση, στους δημάρχους και την ΚΕΔΕ, που ασκώντας κοινωνική πολιτική αποκλείουν μικρότερα παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς γιατί κοστίζουν ακριβότερα τόσο σε δομές όσο και προσωπικό.
Τα σχέδια της ΚΕΔΕ να υπαχθούν τα νηπιαγωγεία στη δική τους αρμοδιότητα, είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Ποιόν μπορούν να πείσουν όμως για την ικανότητα διαχείρισης ενός τέτοιου εγχειρήματος, γνωρίζοντας τα τεράστια προβλήματα που έχουν οι Δήμοι. Το μοναδικό τους κίνητρο είναι οι πελατειακές σχέσεις με τους δημότες, για την εξασφάλιση της επανεκλογής τους.

  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η υποχρεωτικότητα της 2χρονης προσχολικής εκπαίδευσης, με ευθύνη του κράτους, αποτελεί πάγιο αίτημα μας, το οποίο τεκμηριώνεται επιστημονικά από τα ερευνητικά δεδομένα, που προκύπτουν από την δίχρονη παραμονή των νηπίων στο νηπιαγωγείο.
Κάτω από την πίεση της μαχόμενης εκπαίδευσης ψηφίστηκε το 2006 ο νόμος της υποχρεωτικής μονοετούς φοίτησης. Σύμφωνα με αυτόν, αν το παιδί σου έχει γεννηθεί το 2013, έχεις δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να το γράψεις στο Νηπιαγωγείο.
Το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή  θεσμοθετήθηκε τη φετινή χρονιά μετά από αγώνες χρόνων, αλλά εφαρμόζεται σε λιγοστούς Δήμους της χώρας όπου δεν υπάρχει κόστος σε υποδομές ή προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Εμείς ζητάμε την καθολική εφαρμογή του νόμου, για την υπεράσπιση του δικαιώματος, που έχουν όλα τα παιδιά  στη φοίτηση στο  Δημόσιο σχολείο.

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι 2 χρόνια (νήπια & προνήπια):
·                     Γιατί με τη διετία εξασφαλίζεται η φοίτηση των παιδιών ως το Δημοτικό σε ένα σταθερό περιβάλλον και η συνέχεια ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. 
·                     Γιατί υπάρχει περισσότερος χρόνος για ανίχνευση τυχόν δυσκολιών και δυνατότητα συστηματικής προληπτικής παρέμβασης, από εκπαιδευτικούς με την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση.
·                     Γιατί η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και ευνοεί τη μαθησιακή και προσωπική πορεία των παιδιών, μέσα από την οπτική του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της συνέχειας της που διασφαλίζεται μέσα από προγράμματα μετάβασης.

Η φοίτηση των προνηπίων πρέπει να γίνεται  μόνο το Δημόσιο σχολείο και όχι τους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι δεν πρόκειται να χάσουν θέσεις εργασίας, αφού στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι εκατοντάδες παιδιά μένουν εκτός των παιδικών σταθμών κάθε χρόνο.

Το σκεπτικό αυτό πηγάζει
·        Από τον  τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται οι παιδικοί , καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς. Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά στο κατά πόσο εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης.

·        Δεν εφαρμόζουν επίσημα τον οδηγό σπουδών του νηπιαγωγείου και ούτε επιμορφώνονται για την φιλοσοφία του

·        Η οργανωτική τους δομή, η φιλοσοφία τους, ο τρόπος της διοίκησής τους, ακόμη και η εκπαίδευση του προσωπικού τους είναι εντελώς διαφορετικά από των νηπιαγωγείων.

·        "Είναι ασαφής ο προσανατολισμός των παιδικών σταθμών και δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για φιλοσοφία", επισημαίνει ο Καθηγητής συγκριτικής παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δημήτρης Ματθαίου. Και συνεχίζει εξηγώντας τη βασική λειτουργία τους: "Ουσιαστικά είναι χώροι φύλαξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, αλλά και ελάφρυνσης των εργαζόμενων γονέων".

           
 Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενωμένοι θα πρέπει να απαιτήσουμε:

-Να μην κλείσει κανένα Νηπιαγωγείο..   
-Να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, με μοναδική δομή το νηπιαγωγείο (για τις ηλικίες 4-6 ετών), με εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την ομαλή λειτουργία τους (υλικοτεχνικής υποδομής και αντίστοιχων συνθηκών σίτισης με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό).
-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς των Δήμων και του Υπουργείου Παιδείας για να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο όλα τα προνήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
-Να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτηριακό πρόβλημα (όπου υπάρχει)- με ενοικίαση κατάλληλων και σύγχρονων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός-προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και ανέγερση νέων κτηρίων.
Η επένδυση ενός κράτους στην προσχολική ηλικία είναι η επένδυση με τη μεγαλύτερη απόδοση απ’ ό,τι η επένδυση σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης.


Καλούμε όλους εσάς τους γονείς να δώσετε μαζί μας τον αγώνα υπεράσπισης του Δημόσιου σχολείου .
Να γράψεις το παιδί σου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, στηρίζοντας τη Δημόσια Εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στα δημόσια αγαθά και τις ισοδύναμες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ !!!
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΟΔΥNAΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!
ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου