Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας: Λειτουργικές υπεραριθμίες 20/08/2019

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 14/20-08-2019 Πράξη του, καλεί τους Διευθυντές/ντριες- Προϊσταμένους/μένες των σχολικών μονάδων όπως αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία,να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών στις οποίες κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ,  «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)», μέχρι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Επισημάνσεις:

1) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αρνητική δήλωση και χαρακτηριστούν υπεράριθμοι ως τελευταίοι οργανικά τοποθετηθέντες στη σχ. μονάδα, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα στην οργανική τους θέση, εάν δημιουργηθεί κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων.
2) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, καθώς και οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στη σχολική τους μονάδα οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου