Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Δ.Ο.Ε. : Χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς


Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ

Με το άρθρο 216 του Ν. 4610/2019, επήλθαν, μεταξύ άλλων, ουσιώδεις τροποποιήσεις στο άρθρο 16 παρ. 3 περ. β’ του Ν. 4415/2016 όσον αφορά την χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη πέραν της αρχικής τριετίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα.
Και ενώ σωστά πάρθηκε η απόφαση ενός επιπλέον χρόνου με επιμίσθιο καθώς οι ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό είναι μεγάλες, η επιλογή να αποδοθεί μόνο σε αυτούς που διανύουν το τέταρτο έτος απόσπασης ενώ η ίδια δυνατότητα να μην δοθεί και σε αυτούς που διανύουν το πέμπτο έτος, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αδικίας και διαφορετικής αντιμετώπισης. Έτσι όλοι οι αποσπασμένοι στο εξής λαμβάνουν επιμίσθιο για τέσσερα έτη και μόνο οι διανύοντες το πέμπτο έτος απόσπασης θα το έχουν πάρει τρία έτη.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού για ένα ακόμη έτος και σε όσους εκπαιδευτικούς διανύουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (και 2020 Νοτίου Ημισφαιρίου), το πέμπτο έτος της αποσπάσεώς τους ώστε να συμπληρωθεί και για αυτούς τετραετής περίοδος χορήγησής του, όπως και για όλους τους υπόλοιπους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου