Σάββατο 30 Απριλίου 2011

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗ «ΝΟΜΙΜΕΣ»…


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409
FAX: 210 3442287

Αθήνα, 29/04/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗ «ΝΟΜΙΜΕΣ»…

Ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή, 29/04/2011 οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, καθώς επίσης και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το έτος 2011.

Οι ονομαστικοί πίνακες μετατιθεμένων εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ (www.doe.gr).

Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης το 2011 είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2004 – 41,52%, 2005 – 43,78%, 2006 – 39,63%, 2007 – 50,4%, 2008 – 51,35%, 2009 – 48,1%, 2010 – 34,73%).

Συγκεκριμένα το 2011 από τις 10.005 αιτήσεις μετάθεσης ικανοποιήθηκαν 1.736, ποσοστό 17,35%.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

5537

551

9,95

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

2302

863

37,49

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

655

25

3,82

Φ. ΑΓΩΓΗΣ

900

11

1,22

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

179

9

5,03

ΣΥΝΟΛΟ

9573

1459

15,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

296

209

70,61

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

102

65

63,73

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

0

0

0

Φ. ΑΓΩΓΗΣ

32

2

6,5

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

1

50

ΣΥΝΟΛΟ

432

277

64,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΙΚΑΝ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

10005

1736

17,35

Οι μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τα οργανικά κενά και όχι με βάση την εκτίμηση των κενών που έγινε από τα ΠΥΣΠΕ και τις Περιφέρειες.

Ο τρόπος προσδιορισμού των οργανικών κενών αφήνει πολλά ερωτηματικά, γι’ αυτό και εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου στο Συμβούλιο.

Στις φετινές μεταθέσεις, για πρώτη φορά, δεν ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών.

Οι ελάχιστες μεταθέσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού αιτήσεων απόσπασης.

Ο προσδιορισμός μικρού αριθμού οργανικών θέσεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 2011 θα έχουμε μηδενικούς ή ελάχιστους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

Ταυτόχρονα ως αιρετός κατέθεσα δήλωση με βάση την οποία κατήγγειλα την πλειοψηφία του Συμβουλίου η οποία με «εντολή άνωθεν», δεν πραγματοποίησε τις μεταθέσεις για την κάλυψη των 158 κενών θέσεων στα Πειραματικά και των 31 κενών θέσεων στα Διαπολιτισμικά σχολεία, παραβιάζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Με βάση το άρθρο 12 του Π.Δ. 50/96 και την υπ’ αρ. 114163/Δ2/14-10-04 Υπουργικής Απόφασης οι μεταθέσεις στα Πειραματικά και Διαπολιτισμικά σχολεία προηγούνται των γενικών μεταθέσεων.

Η μη τήρηση της νομιμότητας εκτός από απαράδεκτη και καταδικαστέα ενέργεια, δίνει τη δυνατότητα στους έχοντες έννομο συμφέρον να προσφύγουν κατά των πινάκων των γενικών μεταθέσεων με απρόβλεπτες συνέπειες…

Αν διαπιστωθούν από τους ενδιαφερόμενους λάθη ή παραλείψεις στους πίνακες μεταθέσεων να υποβληθούν άμεσα αιτήσεις επανεξέτασης.

Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις σας ενημερώνω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 15 ημερών. Οι παραπάνω συνάδελφοι θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να μην έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας και να μην έχουν μεταξύ τους διαφορά που να υπερβαίνει τα 10 έτη.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι υπεράριθμοι, καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

Πάντα στη διάθεσή σας


Παληγιάννης Βασίλης

ΔΑΚΕ-ΔΤ : ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΑΚΕ-ΔΤ)

Ρηγίλλης 18 , 10674 ΑΘΗΝΑ τηλ.:210 7418160, 210 7295097 fax: 210 7418170

emal: dake-d@nd.gr


ΜΗΝΥΜΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2011

Η συγκυρία της φετινής Πρωτομαγιάς κατακλύζεται από την πολύπλευρη κρίση που έχει πλημμυρίσει τη χώρα επί ένα χρόνο, ύστερα από την ψήφιση και εφαρμογή του Μνημονίου της κυβέρνησης και της Τρόϊκα, με αποτέλεσμα την εφαρμογή της πιο σκληρής και απάνθρωπης πολιτικής που έχει ετσιθελικά επιβάλλει εκλεγμένη κυβέρνηση, σε ολόκληρη τη δημοκρατική πορεία του ελληνικού έθνους. Τα μέτρα αυτά, με τον ακραία αντιλαϊκό, αντικοινωνικό και αρκετές φορές αντιδημοκρατικό περιεχόμενό τους, διευρύνουν όλο και περισσότερο την ανεργία και την ανέχεια, διαλύοντας και εξαφανίζοντας κάθε μορφή κοινωνικής προστασίας και ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος της χώρας.

Είναι προκλητική η πολιτική και γενικώς και ειδικώς ασυγχώρητο και ακαταλαβίστικο το φαινόμενο που δείχνει την ανεργία να κινείται με πρωτοφανή ταχύτητα προς το 20% και ο Υπουργός των Εσωτερικών και της Δημόσιας Δ/σης να αυξάνει το ωράριο εργασίας από τις 371/2 ώρες την εβδομάδα στις 40, προκειμένου να λιγοστέψουν οι θέσεις εργασίας κατά 45.000.

Είναι πρωτόγνωρη η ταχύτητα των αναθεωρήσεων των μνημονίων, προκειμένου να αυξηθούν οι θυσίες του λαού μας και οι οποίες αντί να χρησιμοποιηθούν, με ιερή διαχείριση, υπέρ των αναγκών της χώρας και της προσπάθειας να βγούμε από την κρίση, όλα προσφέρονται και χαρίζονται στους δανειστές, κερδοσκόπους και τοκογλύφους. Συγχρόνως δρομολογούν την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία θα εξαγορασθεί από τους δανειστές και τους φίλους τους, χωρίς να προσφέρουν ούτε ένα ευρώ από τα κεφάλαιά τους, παρά μόνο ένα μέρος από τους τόκους των δανείων που μας χρεώνουν και συγχρόνως το χρέος της χώρας θα διογκώνεται.

Στην τελευταία δεκαετία, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 25%. Όμως οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς παρέμειναν στο μηδέν (ούτε αύξηση – ούτε μείωση). Από το 2010, με το μνημόνιο, εγκαινιάζεται η αποσύνδεση των μισθών με την ακρίβεια. Με τις πρωτοφανείς περικοπές των δαπανών για τις συντάξεις, την παιδεία, την υγεία, τους παιδικούς σταθμούς κ.λ.π. η Ελλάδα, με την χαμηλότερη κοινωνική προστασία στην Ευρώπη, διευρύνει την ανισότητα μεταξύ των πολιτών της και απομακρύνεται, μένοντας ακόμη περισσότερο πίσω, έναντι των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε.

Με τη δρομολόγηση της εκποίησης κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, του πόσιμου νερού, του ηλεκτρικού ρεύματος, των ταχυδρομείων, των σιδηροδρόμων, των εθνικών δρόμων, των λιμενικών εγκαταστάσεων, των αεροδρομίων, αφ΄ ενός σμικρύνουν ακόμη περισσότερο τα έσοδα του δημοσίου και αφ΄ ετέρου μειώνουν τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, στο παρόν και το μέλλον.

Με τη δανειακή συμφωνία που υπέγραψε με την Τρόικα, η Ελληνική Κυβέρνηση, ανέλαβε τη δέσμευση να περιορίσει όχι μόνο τις δαπάνες αλλά και τα έσοδά της κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή στο 33%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθάνει το 48% του ΑΕΠ.

Είναι πολύ περίεργο, ο πρωθυπουργός της χώρας, να επιμένει ότι «αναδιαρθρώνει» τη χώρα ενώ είναι ολοφάνερο, ότι αυτό που κάνει είναι να ισοπεδώνει και να εξαφανίζει κάθε δυνατότητα του κράτους για διορθωτική πολιτική, ενώ την ίδια στιγμή όλες οι χώρες της Ε.Ε. διευρύνουν όλο και περισσότερο τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο.

Η πολιτική της προπαγάνδας, του στιγματισμού και της ενοχοποίησης των πολιτών, με την παράλληλη απομείωση της κρατικής παρουσίας, όχι μόνο δεν διορθώνει τις αδικίες και τις ανισότητες, αλλά τις διευρύνει και τις αποχαλινώνει ακόμη περισσότερο.

Οι κάθε φορά αναγγελλόμενες αλλαγές και οι συνεχείς αναθεωρήσεις των Μνημονίων, εξουδετερώνουν τα εργαλεία και τα μέσα της απαραίτητης αλλαγής βελτίωσης και ανάπτυξης και αλλάζουν πράγματι την κοινωνία όλο και προς το χειρότερο, έτσι διαπιστώνεται και συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο η αθλιότητα σε όλο της το μεγαλείο.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι – Φίλες και Φίλοι

Καλούμε όλους του Έλληνες πολίτες, κάθε ηλικίας που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της ζωής, όπου μαζί με τις απαραίτητες τιμές μνήμης και προσφοράς σε όλους τους αγωνιστές της πολύχρονης και ματωμένης διαδρομής του κινήματος των εργαζομένων, για ενότητα, συσπείρωση και συνολική παρουσία σε όλες τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Το νέο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής 2012-2015 με το καλημέρα φέρνει νέες θυσίες στο βωμό των αγορών, των κερδοσκόπων, των τραπεζών και στην ασυδοσία των μονοπωλίων. Σμικραίνει ακόμη τα κοινωνικά δικαιώματα, μεγαλώνει ακόμη το ΦΠΑ σε κοινωνικά αγαθά, προετοιμάζει και άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ - ΩΡΑ 11.00

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 11 ΜΑΗ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11.00

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΚΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Νίκος Λαγομιτζής : Καταργείται ο αιρετός εκπρόσωπος από τα πειθαρχικά συμβούλια


Πριν από μερικούς μήνες είχαμε αναφερθεί σε είδηση περί φημολογούμενης κατάργησης του αιρετού εκπροσώπου από τα υπηρεσιακά συμβούλια (το τότε κείμενο εδώ).
Πολλοί είχαν σπεύσει τότε να διαψεύσουν το γεγονός, ειδικά μερίδα των μεγαλοσυνδικαλιστών της ΠΑΣΚ ΕΠΕ.
Ως είθισται όμως, κατά το"λεφτά υπάρχουν" κτλ, πάλι διαψεύδονται. Ήδη πληροφορούμαστε ότι η "κυβέρνηση" του ΠαΣοΚ επεξεργάζεται την αλλαγή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και ειδικά του πειθαρχικού δικαίου, με σκοπό να καταργηθεί ο αιρετός εκπρόσωπος από τα υπηρεσιακά-πειθαρχικά συμβούλια (δείτε σχετικό κείμενο εδώ)
Οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚ ΕΠΕ τώρα τι έχουν να μας πουν;

ΔΑΚΕ Δ.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΑΚΕ-ΔΤ)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2011

Η συγκυρία της φετινής Πρωτομαγιάς κατακλύζεται από την πολύπλευρη κρίση που έχει πλημμυρίσει τη χώρα επί ένα χρόνο, ύστερα από την ψήφιση και εφαρμογή του Μνημονίου από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Εφαρμόζουν την πιο σκληρή και απάνθρωπη πολιτική που έχει επιβάλλει εκλεγμένη κυβέρνηση σε ολόκληρη τη δημοκρατική πορεία του ελληνικού έθνους. Τα μέτρα αυτά, με τον ακραία αντιλαϊκό, αντικοινωνικό και αρκετές φορές αντιδημοκρατικό περιεχόμενό τους, διευρύνουν όλο και περισσότερο την ανεργία και την ανέχεια, διαλύοντας και εξαφανίζοντας κάθε μορφή κοινωνικής προστασίας και ότι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος της χώρας.

Το νέο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής 2012-2015 με το καλημέρα φέρνει νέες θυσίες για τους εργαζόμενους στο βωμό των αγορών, των κερδοσκόπων, των τραπεζών και στην ασυδοσία των μονοπωλίων. Σμικραίνει ακόμη τα κοινωνικά δικαιώματα, μεγαλώνει ακόμη το ΦΠΑ σε κοινωνικά αγαθά, προετοιμάζει και άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις.

Καλούμε όλους του Έλληνες πολίτες, κάθε ηλικίας που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της ζωής, όπου μαζί με τις απαραίτητες τιμές μνήμης και προσφοράς σε όλους τους αγωνιστές της πολύχρονης και ματωμένης διαδρομής του κινήματος των εργαζομένων, για ενότητα, συσπείρωση και συνολική παρουσία σε όλες τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε ανάπτυξη.


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ ΚΑΙ
ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

ΥΠΔΒΜΘ: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτε

Yπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας η απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων, καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαΐου.
 • Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 582/13-04-2011

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


Εύχομαι σε όλους και όλες Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση να έχουμε!
Μαζί με το Χριστό μας, ας αναστηθούν οι ελπίδες, τα όνειρά μας, ας ηττηθεί ο Θάνατος, ας γίνει το θέλημα του Θεού μας!

Καλή Ανάσταση σε όλους μας!

Μπλέτσας Κ Χρήστος

Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Λούης Τίκας : Ο Έλληνας που πολέμησε τους Ροκφέλερ και το κεφάλαιο

Ο Λούης Τίκας (Luis Tikas ή Ηλίας Σπαντιδάκης) ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη, που δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής απεργίας στα ορυχεία। Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα αμερικανικά συνδικάτα.

Η ζωή του


Από την Κρήτη στις ΗΠΑ

Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906 σε ηλικία 20 ετών μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Πριν φύγει έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κρητική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συγγενείς του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις ΗΠΑ μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Λούης Τίκας (Luis Tikas), με το οποίο έμελλε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων.

Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο. Εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ κι άρχισε να δουλεύει στα χαλυβουργία του Πουέμπλο καμιά τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο $1,75, για δώδεκα ώρες την ημέρα. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Μάρκετ του Ντένβερ, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Greektown. Την εποχή εκείνη στο Ντένβερ ζούσαν 240 Έλληνες.

Συμπτωματικά, απέναντι απ’ το καφενείο βρίσκονταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (Wobblies). Ο Τίκας, είτε έγινε από την αρχή μέλος των Wobblies είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην καινούρια χώρα. Αρχικά, προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό σώμα αλλά απερρίφθη εξαιτίας της εμπλοκής του με τους Wobblies. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας αύξηση 100% (από πέντε σε δέκα σεντς!). Άλλοι λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρία.

Έτσι κι αλλιώς, ο Λούης Τίκας αναδείχτηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του: μιλούσε καλύτερα αγγλικά απ’ οποιονδήποτε άλλον, και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πώς να φερθούν στο ταχυδρομείο και στην τράπεζα.

Ήταν τζέντλεμαν: οι φωτογραφίες της συλλογής Ντολντ, που υπάρχουν στην πολιτειακή βιβλιοθήκη του Ντένβερ, δείχνουν έναν Αμερικανό πολίτη χωρίς μουστάκι – κάτι ασυνήθιστο για την κρητική κοινότητα – που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο.

[Επεξεργασία] Συνδικαλιστής - Ηγέτης

Ο Τίκας δεν ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Οι ενέργειές του ξεκινούσαν από το παραδοσιακό ελληνικό φιλότιμο. Και ο κόσμος γύρω του είχε ανάγκη από φιλότιμο. οι Έλληνες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Λούης Τίκας έφτασε στο Ντένβερ, το μεγάλο αφεντικό ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης, από τη Σπάρτη, ένα είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο στο Κολοράντο αλλά στη Γιούτα και τη Νεβάδα. Τους εύρισκε δουλειά στα ορυχεία με συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από των άλλων εθνοτήτων. Οι «Έλληνες του Σκλήρη» εργάζονταν για $1,75 την ημέρα ενώ οι Γερμανοί και οι Ουαλοί έπαιρναν $2,50. Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το 1913, 618 ανθρακωρύχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις «αποζημιώσεις θανάτου» που έφταναν τα εφτακόσια δολάρια (χώρια το φέρετρο των είκοσι δολαρίων). Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα σε δυο χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί.

Επίσης, ήταν κακοπληρωμένη και γινόταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρίες σε βάρος των εργατών. Σπίτια και καταστήματα ανήκαν στην εταιρία των ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη χρήση και τα ψώνια 25 % ακριβότερα από την ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και να ψωνίζουν από την εταιρία, η οποία τους πλήρωνε σε κουπόνια ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία των δικών της καταστημάτων. Το 1912, ο Λούης Τίκας εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του 1912 βρισκόταν στα ορυχεία του Φρέντερικ στο Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχτηκε η ηγετική κορφή του συνδικαλιστή Τίκα, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του, που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου «Σκλήρη». Στη διάρκεια αυτής της απεργίας συνέβησαν πολλά: όργιο εγκάθετων, προβοκάτσιες (μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο πηγάδι του ορυχείου), συλλήψεις και φυλακίσεις. Ο Λούης Τίκας δεν ανεχόταν την εκμετάλλευση και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την «Ένωση Ανθρακωρύχων Αμερικής» (United Mine Workers of America), άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντένβερ και του Πουέμπλο και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς την περίοδο 1912-13. Επίσης, για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά των υπευθύνων. Ενημερώνει πως αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν θα ξεκινήσει «βιομηχανικός πόλεμος», όπως τον ονομάζει.

Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή. Ο "Λούης ο Έλληνας" (Louis the Greek) ή ο "Λίο ο Κρητικός" (Leo the Cretan), όπως τον αποκαλούσαν έγινε θρύλος. Όμως, οι εταιρίες που ανήκαν κυρίως στον Τζον Ροκφέλερ δεν υποχωρούν. Τουναντίον καιροφυλακτούν να τον πλήξουν.

[Επεξεργασία] Η αιματηρή απεργία του Λάντλοου

Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία στην πόλη Λάντλοου (Laddlow ή Ludlow), όπου υπήρχαν 13000 ανθρακωρύχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα παρακάτω:

 • Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι.
 • Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρίας.
 • Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους.
 • Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία.
 • Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της Πολιτείας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script, όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταυλισμούς να μη διαφέρουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και ο Λούης Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από Κρητικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαμ στη Γιούτα.

Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία για να την καταπνίξει προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικήματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτοήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο, ώστε να εμποδίζουν τους απεργοσπάστες να μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταυλισμός των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη: πεντακόσιοι άνδρες, τριακόσιες πενήντα γυναίκες, τετρακόσια πενήντα παιδιά, ελληνικός φούρνος, ελληνικό καφενείο.

Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε. Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια Ροκφέλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα, αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό. Ο κυβερνήτης το αποδέχθηκε και αυτό. Αλλά οι απεργοί δεν υποχώρησαν - ακόμη και όταν οι Ροκφέλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε πολυβόλο και οι εθνοφρουροί το αποκαλούσαν Death Special.

Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου 1914 η εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκκένωνε τον καταυλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι περισσότεροι κοιμούνταν αφού την προηγούμενη γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της εταιρίας απαίτησαν από τον Λούη Τίκα να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε και ο Τίκας αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή: μερικοί από τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε μάχη χαρακωμάτων ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα με την μαρτυρία της Μαίρη Χάρρις, γνωστής και ως Mother Jones, πάνω από σαράντα άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία, ενώ ένα αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα με την Mother Jones οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από το κοντινό σαλούν και βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδιο, που αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, ονομάστηκε «σφαγή του Λάντλοου».

[Επεξεργασία] Ο θάνατος του Τίκα

Ο Τίκας με απαράμιλλο θάρρος, ζήτησε να δει τον επικεφαλής της εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ Λίντερφελντ (Karl Linderfeld) κρατώντας λευκή σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και μίλησαν για λίγο. Έπειτα οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν να πυροβολούν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως εισέβαλαν στον καταυλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οτιδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων ήταν παιδιά από τριών μηνών ως 11 ετών, και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν μερικές ημέρες αργότερα στον καταυλισμό βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27 Απριλίου και τη νεκρώσιμη πομπή ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες.

[Επεξεργασία] Ο απόηχος της θυσίας

Μετά τη σφαγή στο Λάντλοου, οι συγκρούσεις των εργατών με την εθνοφρουρά σε όλη την Πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες διαστάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να εξοπλιστούν με «όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα» και άρχισε πραγματικός ανταρτοπόλεμος ανάμεσα στην εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκεσε δέκα ημέρες. Στο περιοδικό «The Masses» ο αρθρογράφος Μαξ Ίστμαν δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο. Το συνόδευε η εικονογράφηση του επίσης γνωστού ζωγράφου Τζον Φρεντς Σλόαν.

Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνον όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντρο Γουίλσον έστειλε μονάδες του ομοσπονδιακού στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά 69 άτομα. Στον θλιβερό απολογισμό θα πρέπει να προσθέσουμε και τα εξής: 400 απεργοί συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέμφθηκαν για φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόουσον, καταδικάστηκε αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την εθνοφρουρά παραπέμφθηκαν 22 άτομα - ανάμεσά τους και δέκα αξιωματικοί - και σε μια παρωδία δίκης, που ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθωώθηκαν όλοι, πλην του λοχαγού Λίντερφελντ, ο οποίος δολοφόνησε τον Τίκα. Όμως, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν απλή πειθαρχική επίπληξη.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σ’ όλη τη χώρα. Ο συγγραφέας Άπτον Σίνκλαιρ (που αργότερα έγραψε το μυθιστόρημα «King Coal») στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλερ στη Νέα Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση.

Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας "Masses". Ο Σίνκλαιρ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντένβερ, Μπ. Μπ. Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες απεργών σ’ όλη την Αμερική μιλώντας σε συγκεντρώσεις για την σφαγή του Λάντλοου.

[Επεξεργασία] Η μνήμη του Τίκα

Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ. Είχε σχεδόν ξεχαστεί, ώσπου το 1944 ο τραγουδιστής Γούντι Γκάθρι έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «The Ludlow Massacre». Το τραγούδι ακουγόταν συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του ’60.

Ο ποιητής Ντέιβιντ Μέισον έγραψε ένα ποιητικό μυθιστόρημα 4.800 στίχων με τίτλο: "Ποιος ήταν ο Λούης Τίκας", όπου περιγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του αμερικανικού εργατικού κινήματος.

Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο ελληνοαμερικανός συγγραφέας Ζήσης Παπανικόλας το 1991 γράφοντας τη βιογραφία του σε ένα βιβλίο.

Επίσης, το 2001 ο Αμερικανός τραγουδοποιός Φρανκ Μάνινγκ (Frank Manning) στηριγμένος στις αναμνήσεις του παππού του που συμμετείχε στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι «Λούης Τίκας», που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό «Γούντι Γκάθρι». Το τραγούδησε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Λάντλοου από την Ένωση Ανθρακωρύχων και το 2007 το τραγούδησε και στην Ελλάδα.

Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη-φάντασμα. Στον χώρο της σφαγής, στην περιοχή Τρίνινταντ, έχει στηθεί μεγαλόπρεπες μνημείο από γρανίτη στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του γενναίου Λούη Τίκα.

Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμήν του, υπάρχει οδός Ηλία Σπαντιδάκη.

[Επεξεργασία] Πηγές

 • Zeese Papanikolas: Buried Unsung, Louis Tikas and the Londlow Massacre, Bison Books, 1991.
 • Γιώργος Σταυρουλάκης, Λούης Τίκας, ο ήρωας της ξενιτιάς, Αθήνα, 1998.
 • [wiki.phantis.com/index.php/Louis_Tikas Louis_Tikas phantis.com]
 • www.fortunecity.com/tinpan/parton/2/louistik.html Louis_Tikas fortunecity.com]
 • www.marxists.org/archive/debs/works/1915/1915-tikas.htm Louis_Tikas marxists.org]
 • [www.koutouzis.gr/tikas.htm Louis_Tikas koutouzis.gr]

Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Δ.Α.Κ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ :ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ


Δ.Α.Κ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

http//: dakepech.blogspot.com e-mail: dakepech@yahoo.gr

15/4/2011

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

…στο ίδιο έργο θεατές!

Η ΔΑΚΕ Π.Ε. Χαλκίδας διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την καθυστέρηση πληρωμής για το μήνα Φεβρουάριο (και ο Μάρτιος απλήρωτος) 47 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ για το νομό Ευβοίας. Ενώ όλοι οι άλλοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ πανελλαδικά έχουν πληρωθεί, για εκείνους που εργάζονται στο νομό μας κάποιοι «αδιαφόρησαν»!!

Η καθυστέρηση πληρωμής οφείλεται σε ολιγωρία του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας; Όποιος κι αν είναι ο υπεύθυνος ας αναλογιστεί ότι αυτοί οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές θα κάνουν Πάσχα χωρίς χρήματα!

Οι συνάδελφοι είναι εργαζόμενοι με βιοποριστικές ανάγκες και δε δουλεύουν από χόμπι. Έχουν περάσει πολλά , έκαναν επίσχεση εργασίας το Δεκέμβριο του 2010 και τώρα… στο ίδιο έργο θεατές !

Απαιτούμε :

§ Να πληρωθούν ΤΩΡΑ οι συνάδελφοι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ οι οποίοι εργάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας.

§ Την ανάδειξη του σοβαρότατου προβλήματος από το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας.

Από τη ΔΑΚΕ***

Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.: Νέο ΣΟΚ για την Παιδεία Πρωθυπουργική εντολή για μείωση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ των δαπανών για την Παιδεία


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3312793 & 6974 750407

www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr

14 - 04 - 2011

Νέο ΣΟΚ για την Παιδεία

Πρωθυπουργική εντολή για μείωση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ

των δαπανών για την Παιδεία

Έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η πρωθυπουργική εντολή προς την Υπουργό Παιδείας για μείωση των δαπανών κατά 300 εκατομμύρια ευρώ για τη φετινή χρονιά.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι ήδη μειωμένες δαπάνες για την Παιδεία θα περιοριστούν κάτω από το πενιχρό 2,75% του ΑΕΠ που είχε ψηφιστεί στον προϋπολογισμό από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που για μια ακόμα φορά αναιρεί τις υποσχέσεις της.

Αυτό σημαίνει: λιγότερους διορισμούς μονίμων και λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μείωση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία και περαιτέρω υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Από τις βαρύγδουπες «παπανδρεϊκές» υποσχέσεις:

* «5% για την Παιδεία και 1 δις ευρώ από την πρώτη κιόλας χρονιά…»

* «Λεφτά υπάρχουν…»

* «Η Ελλάδα θα γίνει Δανία του Νότου…»

φτάσαμε στον εξευτελισμό και στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της ζωής μας.

Μας ζητούν θυσίες την ίδια ώρα που οι κυβερνώντες δεν έχουν σχέδιο, όραμα και είναι οι δημιουργοί του σπάταλου κράτους.

Οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν την απάντηση με τη διαρκή επαγρύπνηση και τον αγώνα τους.

ΟΧΙ ΘΥΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ - ΟΧΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κόκκινος Χαράλαμπος

Ανδρουλάκης Μάνος