Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Δήλωση προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχ. έτος 2018-2019

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ προς το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις με αρ. 139919/Ε2/28-08-2018 και 139922/Ε2/28-08-2018 αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας μέχρι και την Πέμπτη 30-08-2018 και ώρα 12:30 π.μ. Η δήλωση μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Εύβοιας.


   Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν αφού υπογραφούν και με φαξ (2221077012) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (metath_apospas@dipe.eyv.sch.gr ή mail@dipe.eyv.sch.gr). Μετά την αποστολή της δήλωσης είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επιβεβαίωσή της στα τηλέφωνα 2221022986 και 2221027831.


Συνημμένα αρχεία:Δήλωση τοποθέτησης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας για το 2018-2019

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων εκπ/κών κλαδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες της προτίμησής τους μέχρι την Τρίτη 28 Αυγούστου και ώρα 14:00.

Συνημμένα αρχεία: 

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους μέχρι την Τρίτη 28 Αυγούστου και ώρα 14:00.

Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν υπεράριθμοι χωρίς να το επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν: α) να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα στην οργανική τους θέση αν δημιουργηθεί κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων  και β) ότι επιθυμούν να είναι  ενεργή η αίτηση απόσπασης που έχουν υποβάλει.Συνημμένα αρχεία: 

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

Λειτουργικές υπεραριθμίες στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/μένες των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών, που κατέχουν οργανική θέση,  να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)», μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισημάνσεις:
1) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αρνητική δήλωση και χαρακτηριστούν υπεράριθμοι ως τελευταίοι οργανικά τοποθετηθέντες στη σχολική μονάδα, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα στην οργανική τους θέση, εάν δημιουργηθεί κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων.
2) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, καθώς και οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στη σχολική τους μονάδα, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους.

Συνημμένα αρχεία: