Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Τοποθετήσεις – συμπληρώσεις οργανικών κενών τα οποία παρέμειναν από τη με αρ. 30/20 - 07 - 2016 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  στη με αρ. 31/22-07-2016 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:
«Τοποθετήσεις – συμπληρώσεις  οργανικών  κενών   τα  οποία  παρέμειναν  από  τη  με  αρ.  30/20 - 07 - 2016   Πράξη  του  ΠΥΣΠΕ   Εύβοιας»

Συνημμένα αρχεία: 

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Παληγιάννης Βασίλης : 810 εκπαιδευτικοί Π.Ε. εντάσσονται στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις

Σας ενημερώνω πως το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στη συνεδρίαση στις 22-7-16 αποφάσισε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να εντάξει στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις 810 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. .

Αναλυτικά εντάχθηκαν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

546 σύζυγοι στρατιωτικών κ.τ.λ.,
135 μέλη Ο.Τ.Α.,
52 για σοβαρούς λόγους υγείας,
31 σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π.,
22 μέλη Δ.Σ. συλλόγων,
18 πολύτεκνοι,
4 σύζυγοι δικαστικών,
2 σύζυγοι επικουρικών ιατρών.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Ετήσιες μεταβολές 2016 – Μεταθέσεις- οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και ΠΕ70- Δασκάλων

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  στη με αρ. 30/20-07-2016 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αμφισβητούμενων περιπτώσεων μοριοδότησης και ένταξης εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
ΘΕΜΑ 2ο: Απόρριψη  αιτήσεων  και  δηλώσεων  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και  ΠΕ70- Δασκάλων από  τη  διαδικασία  μεταθέσεων – οριστικών  τοποθετήσεων  εντός  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 3ο: Ετήσιες  μεταβολές  2016 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και  ΠΕ70- Δασκάλων
   
Οι  αιτήσεις  διόρθωσης  λάθους  μπορούν  να  υποβληθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  εκπ/κούς  στο  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας έως τηνΠαρασκευή 22-07-2016, ώρα 12:00.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Από σήμερα, 19 Ιουλίου 2016, και μέχρι τις 25 Ιουλίου 2016 οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

Από σήμερα 19 Ιουλίου και μέχρι τις 25 του ίδιου μήνα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για εργασία στην Ειδική Εκπαίδευση να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενταχθούν στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς των κλάδων  ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50».

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Παληγιάννης Βασίλης : Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

 
            Με βάση την ενημέρωσή μου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας:
A.     Η προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή έχει υπογραφεί από τον υπουργό και είναι προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.. Εκτός απροόπτου οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 19 έως 25 Ιουλίου.
B.      Αναμένεται η ολοκλήρωση των αποσπάσεων σε γραφεία, φορείς και Κ.Υ. έως το τέλος Ιουλίο
Οι αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. τελικά θα γίνουν αρχές Αυγούστου.

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Σχολικές μονάδες με οργανικές υπεραριθμίες στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας καλεί τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανική υπεραριθμία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο, να υποβάλουν θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας  και δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων, από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996.


Συνημμένα αρχεία: 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2015-2016

Σας κοινοποιούμε τις με αρ. πρωτ. 109495/Ε1/04-07-2016, 109483/Ε1/04-07-2016 και 109503/Ε1/04-07-2016 υπουργικές αποφάσεις  με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 19 Ιουλίου.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄) όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017».

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Μετά από την κλιμάκωση του αγώνα μας πέρυσι το Μάιο – Ιούνιο, ως συνέχεια συνένωσης των φωνών αναπληρωτών-τριών που εναντιώθηκαν στο νομό έκτρωμα της Διαμαντόπουλου, μας ανακοινώθηκε σήμερα ότι εγκρίθηκε την 1/07/2016 και ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ από το Πρωτοδικείο Αθηνών!
Λίγα λόγια για εμάς ....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια της κρίσης: στρες, κούραση, ικανοποίηση από το χώρο εργασίας τους». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα στις 12/11/2016.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2016-2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2015.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.056. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 356(ποσοστό 8,78 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 149 και ικανοποιήθηκαν 90 (ποσοστό 60,40 %).

Εισιτήρια διαρκείας Ολυμπιακού 2016-2017

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 από την ΑΔΕΔΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παλλαϊκό Συλλαλητήριο Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016
Σύνταγμα, ώρα 7:00μμ
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μια κορυφαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές των Κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφραγίστηκε με τη σαρωτική νίκη του 61,3% υπέρ του ΟΧΙ ενάντια στη συμφωνία με την Τρόικα.

Δ.Ο.Ε. : Παρακράτηση αποδοχών αναπληρωτών

Η διαβεβαίωση που δόθηκε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ότι ο μισθός των αναπληρωτών για το μήνα Ιούνιο θα καταβληθεί ολόκληρος χωρίς καμία περικοπή, αποτελεί, σίγουρα, δικαίωση για την προσπάθεια που έχει καταβάλει η Δ.Ο.Ε. όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζουμε ότι το αίτημα της μη παρακράτησης του μισθού του Ιουνίου υπήρξε ένα από τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης της 17ης Ιουνίου στο Υπουργείο Παιδείας.