Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Έγγραφο της ΔΟΕ «Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.» Αρ. Πρωτ: 1211, Αθήνα 2/9/2010

Ωράριο Εκπαιδευτικών

· Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

· Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

· Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα 800 σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο σύλλογος και η ΔΟΕ.

· Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

· Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.

· Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ' αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάμε και για την περίπτωση του καταργημένου προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.

· Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση , με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.

· Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και μόνο) ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.

· Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «...Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.

Υποχρεωτικές υπερωρίες

Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.

Αν παρ' όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

(πηγή : http://www.alfavita.gr/artro.php?id=21519 )

Βορειοηπειρώτες προς Δημόσιες Υπηρεσίες: «Μη γράφετε στα Λατινικά τα ονόματά μας»!

Βορειοηπειρώτες προς Δημόσιες Υπηρεσίες: «Μη γράφετε στα Λατινικά τα ονόματά μας»!

Αντισυνταγματική και προσβλητική η σχετική εγκύκλιος.Να καταργηθεί άμεσα η εγκύκλιος που προβλέπει, ότι τα ονόματα των Βορειοηπειρωτών στα μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών στην Ελλάδα πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, ζητούν Φορείς της ομογένειας!
Όπως υποστηρίζουν, ο εξαλβανισμός των ονομάτων τους είναι προσβλητικός, ενώ οι εγκύκλιοι που προβλέπουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση τους δημιουργούν προβλήματα, τόσο στην άσκηση του επαγγέλματός τους, όσο και στην καθημερινότητά τους γενικά. «Μετά την εφαρμογή της απαράδεκτης εγκυκλίου παρατηρούνται τραγελαφικά φαινόμενα σε πολλούς ομογενείς» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων «Η Δερβίτσιανη».
Έτσι, αρκετοί Βορειοηπειρώτες συναντούν στο ίδιο πρόσωπο ΑΦΜ στα Ελληνικά, βιβλιάριο υγείας στα Αλβανικά, εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Κατάλογους στα Αλβανικά, δίπλωμα...
οδήγησης με επώνυμο στα Ελληνικά και όνομα στα Αλβανικά κ.α!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ
Μετά από προσφυγή ομογενούς, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσισε, ότι η παραπάνω εγκύκλιος δεν είναι δεσμευτική για τους Βορειοηπειρώτες και επίσης αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος περί δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης!
Πιο συγκεκριμένα, σε ένα σημείο της απόφασης αναφέρεται: «Η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από την εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ, με την καταχώριση των στοιχείων αυτών με χαρακτήρες λατινικούς και όχι με χαρακτήρες της επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών φυσικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας».
«ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ»…
Συνεπώς, ο Σύλλογος ζητά από τους βουλευτές της Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών να επιληφθούν αρμοδίως «για να σταματήσει άμεσα αυτός ο εξευτελισμός των Βορειοηπειρωτών σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, δίδοντάς μας το δικαίωμα να επιλέγουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε στη μητρική μας γλώσσα».
Παράλληλα, καλούν όλους τους ομογενείς «να μην αποδέχονται την αναγραφή των ονομάτων τους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου επικαλούμενοι την παραπάνω απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικούς Χαρακτήρα».

Πρωϊνός Λόγος

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Ο Περικλής" για τα 800 σχολεία

Για να δείτε το έγγραφο εδώ.

Μακάρι το κείμενο αυτό να το υιοθετήσει η ΔΟΕ και να το μοιράσει σε όλους τους γονείς.

Μαχαίρι στις επικουρικές…

Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ, αλλά «διάσωση» των κύριων συντάξεων γιατα επόµενα 50 χρόνια φέρνουν αναλογιστικές µελέτες και οι επιταγές της τρόικας.

Μετά και την πρόσφατη ανατροπή στο Ασφαλιστικό (αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, µείωση στις συντάξεις κ.ά.), όλαδείχνουν ότι οι νέες περικοπές θα αφορούν τα επικουρικά _ ελλειµµατικά _ ταµεία καθώς και τα προβληµατικά ταµεία πρόνοιας.

Τονίζεται ότι από το 2015 (όπως απεικονίζεται και στις µελέτες) θα υπάρξει µείωση και στις κύριες συντάξεις λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισµού τους. Ειδικότερα:

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Οι συνολικές δαπάνες για τις συντάξεις των τεσσάρων µεγαλύτερων φορέων της χώρας µας διατηρούνται σχεδόν σταθερές ως ποσοστό του ΑΕΠ από σήµερα και για τις επόµενες 5 δεκαετίες, όπως αποδεικνύεται από τις αναλογικές µελέτες που παρουσίασε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας. Οπως επεσήµανε ο κ. Κουτρουµάνης, το συµπέρασµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού αυτά τα Ταµεία καλύπτουν για κύρια σύνταξη 4.615.000 ασφαλισµένους, οι οποίοι αποτελούν το 93% του συνόλου. Οπως τόνισε ο κ.Κουτρουµάνης, «για τις κύριες συντάξεις δεν θα χρειασθούν άλλες αλλαγές.Για τις επικουρικές, που είναιένα άλλο κεφάλαιο, οι αλλαγές θα γίνουν εφόσον αυτές προκύψουν από τις µελέτες αυτές και όπου χρειασθεί τα επόµενα χρόνια». Eιδικότερα οι αναλογιστικές µελέτες – οιοποίες εκπονήθηκαν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πιστοποιήθηκαν από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) – οδηγούνται στα παρακάτω συµπεράσµατα:

1. Για το ΙΚΑ η αύξηση του ελλείµµατος µετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις περιορίζεται σηµαντικά, όπως και οι δαπάνες για τις συντάξεις. Συγκεκριµένα, από το 1% του ΑΕΠ που ήταν το έλλειµµα το 2010,το 2060 θα φθάσει το 1,65%.Χωρίς τις αλλαγές θα έφθανε το 4,5% του ΑΕΠ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες για συντάξεις θα έφθαναν το 7,16% του ΑΕΠ και περιορίζονται 4,72% (αύξηση σε σχέση µε το 2010 1,13% του ΑΕΠ).

2. Για τον ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών)

η αύξηση του ελλείµµατος µετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις περιορίζεται, όπως και οι δαπάνες για τις συντάξεις. Η αύξηση της δαπάνης για συντάξεις θα είναι για τον ΟΑΕΕ το 2060 σε σχέση µετο 2009 περίπου 0,88% του ΑΕΠ από 1,59% που θα ήταν η αύξηση χωρίς τις αλλαγές.

3. Για τον ΟΓΑ και το ∆ηµόσιο υπάρχει µείωση σηµαντική, σε βάθος χρόνου, της δαπάνης για συντάξεις κυρίως λόγω της µείωσης του πληθυσµού που προβλέπεται στους κλάδους αυτούς. Ετσι, µε βάσητις µελέτες, οι δαπάνες για τον ΟΓΑµειώνονται από το 1,93% τουΑΕΠ το 2009 στο 0,34% για το2060 (µείωση κατά 1,59%). Αντίστοιχα στο ∆ηµόσιο έχουµε µείωση της δαπάνης για συντάξεις από το 2,68% του ΑΕΠ το 2009 στο 2,05% το 2060 (µείωση κατά 0,63%).

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ. Ενώ για τις κύριες συντάξεις τανέα είναι ευχάριστα, για τις επικουρικές ετοιµάζονται περικοπές. Ηδη εγκρίθηκε η διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου που θα εκπονήσει τις απαιτούµενες αναλογιστικές µελέτες για τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης. Με βάση την προκήρυξη, οι µελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί:

Για το ΕΤΕΑΜ(επικουρικό) του ΙΚΑ το αργότερο έως την 1η Μαρτίου του 2011 (µέσα σε έναν µήνα από την ανάθεση της µελέτης!).

Για το ΜετοχικόΤαµείο Πολιτικών Υπαλλήλων στις 28 Μαρτίου. n Για το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ώς τις 28 Απριλίου.
Για τα υπόλοιπα ταµεία, η παράδοση των µελετών θα γίνεταισταδιακά το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του 2011, µε ρυθµό τουλάχιστον έξι Ταµείων ανά µήνα και σειρά προτεραιότητας απόεκείνο µε το µεγαλύτερο ύψος παροχώνσύνταξης έως το µικρότερο.

Σύµφωνα µε τον κυβερνητικό σχεδιασµό, όσοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ελλείµµατα θα πρέπει να µειώσουν τις καταβαλλόµενες συντάξεις. Το ποσοστό της µείωσης δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα εξαρτάται από την κατάσταση του κάθε Ταµείου. Στόχος είναι οι επικουρικές συντάξεις να διαµορφώνονται στο 20% του συντάξιµου µισθού. Στο κόκκινο είναι ιδιαίτερα τα επικουρικά ταµεία τραπεζών, ∆ΕΚΟ, καθώς και πρώην Ταµεία που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ. Πάντως, οι όποιες µειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν σε δόσεις. Εξετάζεται µάλιστα να υπάρξει µια µεταβατική περίοδος από 3 έως και 10 χρόνια, ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Οι αλλαγές θα αγγίξουν όσους εγκαταλείψουν την εργασία τους µετά το 2012.

Το ποσοστό της µείωσης θα εξαρτάται από την κατάσταση κάθε Ταµείου:

ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»

Ταµεία των ∆ΕΚΟ, αλλά και όσα έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ

Οι µειώσεις θα γίνουν σε δόσεις και οι αλλαγές σε µεταβατική περίοδο τριών έως δέκα ετών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Παληγιάννης Βασίλης : Ενημερωτικό Σημείωμα : Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 19-1-2011 Οι σκοπιμότητες στη λειτουργία του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν προηγούμενο.


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΤΗΛ. 6974 750409

FAX: 210 3442287 Αθήνα, 28/01/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα: Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 19-1-2011

Οι σκοπιμότητες στη λειτουργία του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν προηγούμενο.

Τυχαία, από συνάδελφο, πληροφορήθηκα ότι θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ την Τετάρτη 19-1-2011. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου γνωστοποιήθηκε η συνεδρίαση και ζήτησα αναβολή για τη Δευτέρα 24-1-2011 λόγω προγραμματισμένης συμμετοχής μου σε συνέδριο.

Παρά την προφορική διαβεβαίωση ότι θα λάβει υπόψη του το αίτημά μου, τελικά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2011 χωρίς να ενημερωθώ από κανέναν και χωρίς να ενημερωθεί και η αναπληρωματική μου αιρετός. Τυχαίο; Δεν το νομίζω…

Αν λάβω υπόψη μου ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις η πλειοψηφία του Συμβουλίου απέρριπτε ασυζητητί όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων ακόμα και ειδικών κατηγοριών (αναπηρίες πάνω από 67%, σύζυγοι στρατιωτικών κ.α.), σ’ αυτή τη συνεδρίαση έκαναν δεκτές κάποιες αιτήσεις, όχι τυχαίες, με αποκορύφωμα την ικανοποίηση αίτησης συναδέλφου με ένα χρόνο υπηρεσίας χωρίς να επικαλείται κανέναν λόγο, ενώ δεν ικανοποιήθηκε αίτηση απόσπασης πολύτεκνης μητέρας που ανήκει στην ειδική κατηγορία.

Δυστυχώς, δεν έγινε κατανοητό στην πλειοψηφία ότι το ΚΥΣΠΕ δεν είναι εντολοδόχος συγκεκριμένων κέντρων.

Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς καταρρακώθηκε το κύρος και η αξιοπιστία του.

Ελπίζω πως αναλογιζόμενοι όλοι μας τις ευθύνες μας δεν θα υπάρξει συνέχεια…

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΦΟ ΕΚΠΕ : Έναρξη διάθεσης t-shirts


Φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γάβροι και γαβρίνες

Η ΠΕΦΟ μας με υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης t-shirts, με σκοπό την άντληση εσόδων για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, ανάλογους μ'αυτών της κεντρικής ΠΕΦΟ.

Δείγμα των t-shirts εδώ:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150390076310035&set=o.273879478947

Η τιμή εκάστου t-shirt ορίστηκε από το ΔΣ στο ποσό των 15 ευρώ. Για ομαδικές παραγγελίες (άνω των 5 κομματιών) θα καθορίζεται μειωμένη ανά t-shirt τιμή κατά περίπτωση.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Ο σκοπός της διάθεσης των t-shirts, όπως προαναφέραμε, είναι σημαντικός. Θα προσπαθήσουμε μέσω των εσόδων που θα επιτευχθούν να υλοποιήσουμε τις δράσεις που συμφωνήθηκαν στο ΔΣ που διενεργήθηκε τον Ιούνιο, στο συνέδριο της ΔΟΕ.

Επιγραμματικά αναφέρουμε: χορηγίες σε ορφανοτροφεία και γηροκομεία, επισκέψεις μαθητών στα γήπεδα του Ολυμπιακού και στο μουσείο, οπαδικές δράσεις, αιμοδοσίες, παραγωγή αναμνηστικών δώρων κτλ

Επιλογή μας λοιπόν ήταν αντί συνδρομής να δημιουργήσουμε αυτά τα t-shirts, για να επιτευχθεί και μια κοινή παρουσία ανά την Ελλάδα, ένα σημείο αναφοράς για όλα τα μέλη της ΠΕΦΟ μας.

Στηρίξτε λοιπόν την προσπάθειά μας.

Περιμένουμε τις παραγγελίες σας καλώντας στο 6947837879, στέλνοντας email στο pefo.ekpe@gmail.com, με fb μήνυμα σε κάποιον από τους διαχειριστές-μέλη ΔΣ του παρόντος group ή κάνοντας επίσκεψη στο προσωρινό χώρο που στεγάζεται η ΠΕΦΟ μας και διαθέτει αφιλοκερδώς ο Πρόεδρός μας (Βασ. Σοφίας 65, 15124 Μαρούσι Αττικής, 1ος όροφος)

Με ερυθρόλευκους χαιρετισμούς,

Το ΔΣ

Δ.Ο.Ε. : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. .ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αθήνα 27/1/2011

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.

(συντάκτες εκπαιδευτικού ρεπορτάζ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. .ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Την Τετάρτη 26/1/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υφυπουργείου Παιδείας (Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου, Γεν. Γραμματέα κ. Κουλαϊδή, Ειδ. Γραμματέα κ. Κοντογιάννη).

Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ήταν :

α) Το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα παραμένουν απλήρωτοι συνάδελφοι αναπληρωτές (όχι του ΕΣΠΑ) οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το Νοέμβριο του 2010.

β) Η κάλυψη των 1000 περίπου κενών που καταγράφονται στην α/θμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Δ.Ο.Ε. από τους Συλλόγους και τους αιρετούς.

γ) Η ανύπαρκτη, στην ουσία, χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών και η αδυναμία τους να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

δ) Οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις σχολικών μονάδων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας (σύμφωνα με τις διαστάσεις που το ίδιο έχει δώσει στο γεγονός) και που βρίσκουν απόλυτα αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού ως μοναδικό τους αποτέλεσμα θα έχουν την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

ε) Η διαφαινόμενη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης αντί για την επέκταση της σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.

στ) Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα 350 κενά Φυσικής Αγωγής (182 κατά το Υπουργείο) τα οποία δεν καλύπτονται ή, ακόμη χειρότερα, καλύπτονται από δασκάλους.

Οι «απαντήσεις» που δόθηκαν σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

  • «οι συγχωνεύσεις θα γίνουν προς χάρη των μαθητών για να αξιοποιείται κάθε Ευρώ που πηγαίνει στην εκπαίδευση»
  • «οι συγχωνεύσεις - συνενώσεις θα είναι εντός θεσμικού πλαισίου»
  • «Τα στοιχεία για τα κενά που υπάρχουν από τα ΠΥΣΠΕ δεν είναι ακριβή γιατί τα ΠΥΣΠΕ δίνουν αντιφατικά στοιχεία»
  • «Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των κενών Φυσικής Αγωγής λίγων ωρών από δασκάλους κι όπου υπάρχουν πλήρη κενά θα τοποθετηθούν Γυμναστές»
  • «Υπάρχουν καταγγελίες ότι χρήματα που δόθηκαν στους Δήμους για τα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς στην προεκλογική περίοδο, θα γίνει άμεσα εκταμίευση 30 εκ. € για το σκοπό αυτό»
  • «Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απάντηση για τη Μετεκπαίδευση και την Επιμόρφωση, θα σας απαντήσω μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου» (Υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου)
  • Η αρχική έντονη απορία της κυρίας Υφυπουργού για το ότι υπάρχουν απλήρωτοι αναπληρωτές, στο τέλος έγινε διαβεβαίωση πως είναι κύριο μέλημά της το να πληρωθούν, μόνο που δεν μπορεί να μας πει πότε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την παρελκυστική τακτική της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που αντί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα της εκπαίδευσης προχωρά σε λήψη επώδυνων αποφάσεων ερήμην του κλάδου.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τον εμπαιγμό και ότι θα παλέψει με κάθε μέσον για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε αγώνα για την προάσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Από τη Δ.Ο.Ε.

Ενημέρωση online για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Εύβοιας μπορούν να δουν online το σημείωμα της μισθοδοσίας κάθε μήνα. Περισσότερα στο μενού Εκπαιδευτικοί> Μισθοδοσία στο δικτυακό τόπο του 1ου Γραφείου.

3ο Διεθνές Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο : Πολιτειότητα και εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πατρών 6-8 Μαΐου 2011

3ο Διεθνές

Νότιοευρωπαϊκό & Μεσογειακό Συνέδριο

CiCe / CiCea

Πολιτειότητα και εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών

6-8 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση

&

Πρόσκληση συμμετοχής

Πολιτειότητα, Κουλτούρα

και Ταυτότητα:

Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίση

Ενότητες:

1. Πολιτειότητα, Κουλτούρα και Ταυτότητα

2. Πολιτειότητα, Κοινωνία Ενσωμάτωσης και Σχολείο

3. Πολυμορφία, Ενσωμάτωση και Κοινωνική Δικαιοσύνη

4. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα

5. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές

6. Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτές για την Πολιτειότητα

7. Συγκριτικές πτυχές της Εκπαίδευσης για την Πολιτειότητα στις δυτικές κοινωνίες αλλά και πέρα από αυτές

ü Άρθρα, posters, συμπόσια και εργαστήρια (workshops) γίνονται αποδεκτά με τη σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

ü Οι περιλήψεις των κειμένων, όπως και τα τελικά κείμενα που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά υπόκεινται στην κρίση της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

ü Τα μέλη CiCea παρακαλούνται να επικοινωνούν σχετικά με το UPatras CiCea research center www.cicea.com/researchcenters

Η περίληψη ενός άρθρου ή ενός Poster.

Η περίληψη (έως 300 λέξεις) θα πρέπει να περιγράφει τις ερευνητικές ή θεωρητικές ορίζουσες του άρθρου, του poster, του προτεινόμενου εργαστηρίου ή συμποσίου, ώστε να αναδεικνύεται η σύνδεση με τη σχετική ενότητα. Παρακαλούμε αναλύστε με πλήρεις προτάσεις κι όχι με σημεία (bullets). Τα κείμενα που θα επιλεγούν για το συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν για δημοσίευση στο σχετικό τόμο με τα πρακτικά του συνεδρίου.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση papoulia@upatras.gr ή 3rdsemce@gmail.com .

Ημερομηνίες υποβολής: : 5 Φεβρουαρίου 2011.

Ημερομηνία επιλογής: 15η Φεβρουαρίου 2011.

Συνδρομή συμμετοχής: Φοιτητές 10 €, Εκπαιδευτικοί : 20 €, Υπόλοιπες κατηγορίες: 40 € .

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και τα δημοσιευμένα πρακτικά σε ψηφιακή μορφή. Διαθέσιμα θα είναι και τα πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής:

Julia Athena Spinthourakis / Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη
University of Patras / Πανεπιστήμιο Πατρών
Dept of Elementary Education, Suite B-3 / ΠΤΔΕ, Γραφείο Β-3
Rio, 26 500, Patras Greece / Ριο, 26 500, Πάτρα
Tel/Τηλ: 00302610-969725/726
Email:
spinkats@gmail.com, jspin@upatras.gr
Staff Website:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=745&secondary=966

Αίτηση συνεδρίου α/α Conference Registrant # _______

3rd SOUTH EUROPEAN AND MEDITERRANEAN CONFERENCE ONCITIZENSHIP, IDENTITY AND CULTURE’ – May 6, 7, 8, 2011

3o ΝΟΤΙΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Μαϊου 6-8, 2011

APPLICATION/ ΑΙΤΗΣΗ

Name/ Επώνυμο, όνομα

Title (Dr., Ms, Mr.,)/Tίτλο

Position/ Θέση

Affiliation/Ίδρυμα

Address/Διεύθυνση

Tel. / Τηλέφωνο

Fax:

Email

Participation without paper / Συμμετοχή χωρίς Εισήγηση

Participation with paper εισήγηση

Participation with poster / Συμμετοχή με αφίσα

Title of paper or poster/ Τίτλος εργασίας ή αφίσας

Conference topic / Θεματική Συνεδρίου

Abstract 300 words / Περίληψη 300 λέξεων

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Ομιλία για τους Τρεις Ιεράρχες


Φίλες και Φίλοι

Κυρίες και κύριοι

Αγαπητά μας παιδιά

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι εμείς οι Έλληνες τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες, τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας οι οποίοι περισσότερο από κάθε άλλον αποτελούν άριστα πρότυπα αρετής και ζωής για τη νεολαία μας και τους λειτουργούς της εκπαίδευσης.

Οι Τρεις Ιεράρχες, Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας έδειξαν τόσο με τα κείμενά τους και τους λόγους τους, όσο και με την εν γένει ζωή τους πώς πρέπει να ζούμε και να πολιτευόμαστε εμείς οι άνθρωποι, αν πραγματικά θέλουμε να αποκαλούμαστε άξια τέκνα του Θεού που μας έδωσε απλόχερα και με αγάπη τα καλύτερα εφόδια για να ζήσουμε μια ζωή με αξία, με νόημα και ευτυχία. Μας δίδαξαν τα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν τα ζωή κάθε ανθρώπου έτσι ώστε ορθά και δίκαια αυτός να χαρακτηρίζεται άνθρωπος!

Οι Τρεις Ιεράρχες αποτελούν ύψιστο πρότυπο μαθητή καθώς όλα τους τα κείμενα, όλοι τους οι λόγοι φανερώνουν προσωπικότητες όχι μόνο ενάρετες και αγαθές αλλά και σφυρηλατημένες στο αμόνι της γνώσης και της παιδείας. Τα έργα τους δείχνουν ότι συντάχτηκαν από ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πίστευαν πως όσα δίδασκαν ήταν αλήθεια αλλά γνώριζαν και τον τρόπο να αποδείξουν στους αμφισβητίες τους την αλήθεια αυτή!

Πέρα από μέγιστο πρότυπο μαθητή όμως οι Τρεις Ιεράρχες αποτελούν αξεπέραστο πρότυπο δασκάλου για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς γιατί δεν περιορίστηκαν στη στείρα απόκτηση γνώσεων, δε σπούδασαν για να εξυπηρετήσουν το προσωπικό τους συμφέρον αλλά για να μοιραστούν τα αγαθά της γνώσης με όλους εμάς που, αν και ξέρουμε πάρα πολλά, στην πραγματικότητα δε γνωρίζουμε παρά μονάχα ελάχιστα. Ο Τρεις Ιεράρχες αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν γνώσεις και να τις μεταλαμπαδεύσουν σε όλους εμάς χωρίς να περιμένουν ανταλλάγματα παρά μόνο με ένα στόχο, να καλλιεργήσουν τη φιλανθρωπία, την ευσπλαχνία και την αγάπη στις καρδιές των συνανθρώπων τους, τη αγάπη για το αληθινό και το φωτεινό!

Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν, όπως έχω ήδη αναφέρει, Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ήταν γόνος ενάρετης οικογένειας, μάλιστα ο παππούς του ήταν Χριστιανός μάρτυρας! Σπούδασε στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη και συνδέθηκε με αληθινή φιλία με το Γρηγόριο τον Νανζιανζινό. Γύρισε στην πατρίδα του όπου δούλεψε ως δικηγόρος προς όφελος των αδικημένων. Κατόπιν ασκήτεψε σε διάφορες περιοχές με τελευταία τον Πόντο. Από εκεί, κατόπιν λαϊκής βούλησης και χωρίς ο ίδιος να το θέλει, έγινε επίσκοπος Καππαδοκίας. Το έργο του πραγματικά αξιοθαύμαστο! Οι αγαθοεργίες του αμέτρητες! Μοίρασε όλα του τα χρήματα στους φτωχούς και τους αδύναμους! Η μέγιστη προσφορά του όμως ήταν η δημιουργία της Βασιλειάδας, ενός συνόλου ευαγών ιδρυμάτων που λειτουργούσε προς όφελος των φτωχών, το δε μέγεθός της ήταν ίσο με αυτό μιας μικρής πόλης!

Ο Μέγας Βασίλειος, ταλαιπωρημένος από την ασκητική ζωή, τις στερήσεις και την συνεχή εργασία, πέθανε την 1η Ιανουαρίου 379 μ.Χ. Την πρώτη ημέρα του χρόνου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη αυτού του τόσο σημαντικού και σπουδαίου διδασκάλου.

Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γεννήθηκε το 329 μ.Χ. κοντά στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Γόνος ευσεβούς και ιδιαίτερα μορφωμένης οικογένειας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα σπουδαιότερα πνευματικά κέντρα της εποχής του. Υπήρξε στενότατος φίλος του Μεγάλου Βασιλείου. Στα 30 του βαπτίστηκε Χριστιανός. Κατόπιν έφυγε για την έρημο για να γίνει ασκητής. Όμως, έστω και αν δεν το ήθελε, ο Μέγας Βασίλειος τον χειροτόνησε Επίσκοπο. Ο Γρηγόριος σύντομα έφυγε και πάλι για την έρημο και κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί η δράση του υπήρξε αξιοθαύμαστη! Οι πέντε θεολογικοί λόγοι που εκφώνησε στη Βασιλεύουσα έχουν καταγραφεί με χρυσά γράμματα στο βιβλίο στης Ιστορίας της Εκκλησίας μας! Αν και δε το επιδίωξε, η προσωπικότητα και το κύρος του τον ανέδειξαν Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης και λίγο αργότερα Πρόεδρο της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Ως άνθρωπος μετριοπαθής και αγνός χριστιανός δε συγκινήθηκε από τους τίτλους και από την αίγλη της θέσης του και, αφού παραιτήθηκε, έφυγε και πάλι για την έρημο όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε το 347 μ.Χ. στην Αντιόχεια. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και η μητέρα του η Αγία Ανθούσα. Έλαβε σπουδαία μόρφωση και κατόπιν χειροτονήθηκε αναγνώστης, μετά διάκονος, πρεσβύτερος και το 398 μ.Χ. Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Μέγιστη προσφορά του ήταν η ηθική εξυγίανση του λαού της Βασιλεύουσας, γεγονός που προσέδωσε ξεχωριστό κύρος και πνευματική δύναμη. Ωστόσο η δράση του του δημιούργησε πολλούς και ισχυρούς εχθρούς οι οποίοι κατάφεραν να διώξουν τον Ιωάννη και τους πιστούς του από τη Βασιλεύουσα. Τον έστειλαν πρώτα στην Καππαδοκία και έπειτα στον Πόντο. Ο Ιωάννης πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. καθοδόν προς τον Πόντο από τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες. Υπήρξε σπουδαιότατος εκκλησιαστικός συγγραφέας και λαμπρός ρήτορας και κατηχητής.

Αυτούς λοιπόν εμείς, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να έχουμε ως πρότυπα και το δικό τους έργο να συνεχίσουμε! Και είναι βέβαιο πως, αν πραγματικά έχουμε ως στόχο μας την αγάπη και τη φιλανθρωπία, όποιο μονοπάτι και να διαλέξουμε, θα βρεθούμε εκεί που αξίζει να βρίσκονται αυτοί που την ψυχή τους φωτίζει το φως της αλήθειας και της αγάπης.

Χρόνια πολλά σε όλους!

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Στόχος του Υπ.Παιδείας είναι να μειώσει σε ποσοστό 20% τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών στην τετραετία 2010-2013

Στόχος του Υπ.Παιδείας είναι να μειώσει σε ποσοστό 20% τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών στην τετραετία 2010-2013 – Σε κάθε συγχώνευση χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων, του Χρήστου Κάτσικα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%

Στόχος του Υπ.Παιδείας είναι να μειώσει σε ποσοστό 20% τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών στην τετραετία 2010-2013 – Σε κάθε συγχώνευση χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων, του Χρήστου Κάτσικα

Του Χρήστου Κάτσικα

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της επιχείρησης του Υπουργείου Παιδείας «συγχωνεύσεις σχολείων» είναι η δραστική μείωση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών και των προσλήψεων νέων εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση.

Είναι γνωστό ότι το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας και Β/βάθμιας. Την περίοδο 2011 - 2013 υπάρχει η εκτίμηση ότι το ρεύμα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί με αποτέλεσμα συνολικά περίπου 35.000 εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, δηλαδή, την τετραετία 2010 – 2013 από τη σχολική εκπαίδευση αναμένεται να αποχωρήσουν 45.000 εκπαιδευτικοί, περίπου το ¼ όσων υπηρετούν σήμερα μόνιμα.

Το 2010 οι προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών ήταν μόλις 2850. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 που αφορά στον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011 από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 περ. β του ν. 3899/2010 για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα όσον αφορά στην εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι την περίοδο 2010 – 2013 οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν θα ξεπεράσουν τις 9.000 στην καλύτερη περίπτωση με αποτέλεσμα την ίδια περίοδο ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών να μειωθεί περίπου κατά 35.000 ή σε ποσοστό 20% του συνόλου των σημερινών μόνιμα υπηρετούντων.

Το Υπουργείο Παιδείας για να αντιμετωπίσει τα χιλιάδες κενά που θα δημιουργηθούν εξαγγέλλει την συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων. Όλοι γνωρίζουν ότι σε μια τυπική συγχώνευση 2 σχολικών μονάδων, με δεδομένο ότι θα λειτουργούν στο όριο της χωρητικότητας (όριο των 30 μαθητών ανά τμήμα στην δευτεροβάθμια - 25 στην πρωτοβάθμια) χάνεται το 20% των οργανικών θέσεων τουλάχιστον και βέβαια μειώνεται ο αριθμός των τμημάτων.

Απορεί κανείς για την υπουργική υποκρισία, με την οποία βαπτίζεται ως «παιδαγωγικό κριτήριο» η απαίτηση να στοιβαχτούν οι μαθητές στις αίθουσες προκειμένου το «νέο σχολείο» να κοστίζει φτηνότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ωστόσο πρέπει να πάρουμε υπόψη και μια άλλη πλευρά της επικοινωνιακής τακτικής του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα των συγχωνεύσεων που στοχεύει στο να αδυνατίσει τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας με τη συνδρομή διαφόρων «προθύμων» διακινητών της πολιτικής του εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν το ωράριό τους σε 2 και 3 σχολεία. Αφήνει να εννοηθεί ότι με τη δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων αυτό το πρόβλημα θα λυθεί και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν το σύνολο του ωραρίου τους σε μια σχολική μονάδα και δεν θα αναγκάζονται να «τρέχουν» σε πολλά σχολεία. Με λίγα λόγια κλείνει το μάτι στους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων, στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και σε άλλες ειδικότητες που δεν καλύπτουν ωράριο σε μια σχολική μονάδα. Να το πούμε καθαρά: Το Υπουργείο Παιδείας και στο θέμα αυτό χρησιμοποιεί τη γλώσσα του Αισώπου και της Χαλιμάς. Γιατί μπορεί με τη δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων να βρουν «στέγη» σε ένα σχολείο αλλά οι περισσότεροι θα χάσουν κάθε «στέγη». Οι συγχωνεύσεις θα μειώσουν δραστικά τα τμήματα με αποτέλεσμα αρκετοί εκπαιδευτικοί να περισσεύουν και να μην υπάρχει σχολείο γι αυτούς παρά μόνο σε άλλα ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ, ή και σε άλλους νομούς (αυτά προβλέπει ο νέος νόμος για τις μετακινήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών).

Και κάτι ακόμη. Είναι σίγουρο ότι το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των επικοινωνιακών ελιγμών για την εξαγορά της συναίνεσης της κοινής γνώμης, θα παρουσιάσει κάποιες περιπτώσεις σχολείων που δύσκολα θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς για τη μη συγχώνευσή τους είτε λόγω του πολύ μικρού αριθμού μαθητών όταν δίπλα τους υπάρχει και άλλο σχολείο, είτε λόγω της στέγασης σε πολύ κακό κτίριο είτε για κάποιους άλλους λόγους. Στο ζήτημα αυτό πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η προβολή τέτοιων περιπτώσεων δεν γίνεται σε καμιά περίπτωση γιατί το Υπουργείο Παιδείας μοχθεί για τη λύση υπαρκτών προβλημάτων σχολικών μονάδων. Απλά χρησιμοποιείται ως δούρειος ίππος, ως προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί η βασική κατεύθυνση για τη δημιουργία των φθηνών μαζικών σχολείων του Καλλικράτη που θα καλύπτουν μέρος των λειτουργικών τους δαπανών από χορηγούς γονείς (πληρώστε για θέρμανση, για φύλακα, για καθαρίστρια, για επισκευή των υπολογιστών και των διαδραστικών πινάκων που χάλασαν κλπ) και άλλους χορηγούς που καιροφυλακτούν.