Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

Αποσπάσεις – προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Ν. Ευβοίας

Συνάδελφοι, από Δευτέρα 21 Ιουνίου μέχρι και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, ώρα 14:30, όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν (είτε σε κανονικά σχολεία είτε σε ΣΜΕΑ) εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας για το διδακτικό έτος 2009-2010, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα Γραφεία Π.Ε. Ν. Ευβοίας .
Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τις οριστικές τοποθετήσεις καλούνται να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης από Δευτέρα 21 Ιουνίου μέχρι και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, ώρα 14:30.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα καλύψουν λειτουργικά κενά που θα προκύψουν από αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ, εκπ/κές άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, Δ/νσεις και Γραφεία, Μετεκπαίδευση κ.α.
Στις δηλώσεις προτίμησης για απόσπαση ή προσωρινή τοποθέτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν και σχολικές μονάδες οι οποίες πιθανόν να μείνουν κενές με τις μετακινήσεις των εκπ/κών που έχουν οργανική θέση στο νομό Εύβοιας και ζητούν απόσπαση εντός του νομού.
Στις 18 Αυγούστου 2010 θα ανακοινωθεί εκ νέου προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και για όσους επιθυμούν να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση.

Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά νόμο προσόντα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα).
Συνοδευτικά σας αποστέλλουμε :

• Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα.
• Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπ/κών ΣΜΕΑ. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που έχουν δικαίωμα απόσπασης σε ΣΜΕΑ.
• Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης. Τη συμπληρώνουν μόνο οι εκπ/κοί που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οργανική θέση σε σχολική μονάδα ( οι εκπ/κοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ).

Η θέση της ΔΑΚΕ/ΠΕ για τα 800 ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

800 ολοήμερα σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
Μια πονηρή μέθοδος εξοικονόμησης προσωπικού.

Από την 1η Ιουνίου, ημέρα που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε για να ανακοινώσει αιφνιδιαστικά τη μετατροπή 800 σχολείων διευρυμένου ωραρίου σε σχολεία «αναμορφωμένου προγράμματος», επισημάναμε τη βιασύνη, την προχειρότητα και την έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης του όλου εγχειρήματος.
Σε όλο το χρονικό διάστημα που ακολούθησε, οι ίδιες οι σχολικές μονάδες, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι Γενικές τους Συνελεύσεις ανέδειξαν σε όλο τους το φάσμα την υποκρισία που διατρέχει κι αυτήν την ενέργεια του Υπουργείου, τα τεράστια παιδαγωγικά θέματα που θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί καθώς και τον «αποφασίζουμε και διατάσουμε» χαρακτήρα που αποπνέει ο ορισμός των σχολείων αυτών.
Η συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαίωσε, δυστυχώς, όλους τους ενδοιασμούς και τις ανησυχίες αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις πίσω από τις μεγαλόστομες εξαγγελίες.
• Το «χωρίς δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού» είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε. Το Υπουργείο δεν έχει σκοπό να ξοδέψει τίποτα απολύτως πέρα, φυσικά, από ότι χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Γιατί αν υπάρχει έστω κι ένας που δεν το έχει αντιληφθεί, όλες οι «παιδαγωγικές» παρεμβάσεις γίνονται με βάση το τι μπορεί να πληρώσουν τα κοινοτικά κονδύλια κι όχι με βάση τις ανάγκες των μαθητών.
• Σ΄ αυτήν ακριβώς τη διάσταση θα κινηθεί και ο τρόπος εξεύρεσης των εκπαιδευτικών που απαιτεί το πρόγραμμα. Όλες οι θέσεις που «δημιουργούνται» και χρειάζονται, πέραν των δασκάλων, εκπαιδευτικούς, θα καλυφθούν με γνώμονα τις ώρες που πλεονάζουν στη Β΄/θμια Εκπαίδευση. Κάτω από αυτό ακριβώς το πρίσμα επιλέχθηκαν τα αντικείμενα τα οποία επιβάλλονται στους μαθητές των σχολείων αυτών.
• Το σημαντικότερο όμως για το Υπουργείο είναι η εξοικονόμηση δασκάλων σε μια χρονιά τραγικής μείωσης των προσλήψεων και μαζικών συνταξιοδοτήσεων. Το μεγάλο «πλεονέκτημα» του τύπου αυτού σχολείου είναι το ότι χρειάζεται μόνο έναν δάσκαλο για τις ώρες μετά τις 2 το μεσημέρι. Οι υπόλοιποι που ως τώρα εργάζονταν στα ολοήμερα τμήματα θα καλύπτουν ανάγκες του πρωινού προγράμματος στο σχολείο τους ή σε άλλα σχολεία στα οποία θα μετακινούνται ως υπεράριθμοι. Μελετώντας προσεχτικά το πρόγραμμα εύκολα φαίνεται κι ο λόγος που δεν εφαρμόζεται σε μικρότερα σχολεία όπου εργάζεται μόνο ένας δάσκαλος στο ολοήμερο.
• Δεν απασχολεί καθόλου την πολιτική ηγεσία το γεγονός το ότι αντί να κινείται προς την κατεύθυνση του Ενιαίου Σχολείου, δημιουργεί έναν ακόμη τύπο σχολείου. Αν, όπως λέει το Υπουργείο, τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά λειτουργήσουν και 160 «νέα πιλοτικά» σχολεία, θα έχουμε:
 28 πιλοτικά που λειτουργούν από το 1998 και σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία «είναι πολυδάπανα» και τώρα γίνεται αποτίμηση της 12ετούς λειτουργίας τους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 Τα 160 νέα πιλοτικά (που ενδέχεται να συμπεριλάβουν και τα προϋπάρχοντα 28).
 Τα 800 σχολεία «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος».
 Τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου.
 Τα σχολεία που δεν έχουν καθόλου ολοήμερο πρόγραμμα.
• Αντιμετωπίζει με ανησυχητικά επιφανειακό τρόπο, η πολιτική ηγεσία, όλες τις επιστημονικές ενστάσεις για την είσοδο της ξένης γλώσσας από την Α΄ τάξη, για τον τρόπο εισαγωγής της πληροφορικής, για το πλήθος των εκπαιδευτικών αντικειμένων καθώς και την επιβολή της παραμονής ως τις 2μ.μ. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα κάποιων μόνο χωρών αγνοώντας τι γίνεται σε άλλες και δεν προβληματίζεται για το ότι ακόμη και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το πρόγραμμα αρχικά καταψηφίστηκε!!!
• Αρνείται, η πολιτική ηγεσία, να δει τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων που με αριθμητικά και μόνο κριτήρια επέλεξε να «αναμορφώσει» καθώς και τα προβλήματα που διογκώνει η υποχρηματοδότηση των σχολείων, συνεπής στη διαχρονική τακτική της εγκατάλειψης της δημόσια, δωρεάν παιδείας.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στήριξε και στηρίζει το Ολοήμερο Σχολείο με όρους Παιδείας. Ένα σχολείο που θα σέβεται τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και θα λειτουργεί στην κατεύθυνση της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση καλεί και το Υπουργείο Παιδείας ν’ αποφασίσει επιτέλους να κινηθεί. Ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη αβασάνιστη κι επιπόλαιη επιβολή ενός ακόμη τύπου σχολείου που δε θα βάλει ούτε ένα λιθαράκι για το καλό της εκπαίδευσης αλλά αντίθετα θα διογκώσει τα πάρα πολλά προβλήματά της.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λάβει υπόψη τις θέσεις του Κλάδου και μέσα από ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο να συμβάλλει στην αναμόρφωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση κάνει μονόδρομο τη δυναμική αντίδραση του Κλάδου και την άρνηση του να ανεχτεί τους σχεδιασμούς που για χάρη της εξεύρεσης εκπαιδευτικών, από άλλους πλην των διορισμών δρόμους, μετατρέπουν τα παιδιά του ελληνικού λαού σε αντικείμενα επικίνδυνων πειραματισμών.
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Η συγκρότηση του Προεδρείου της ΝΟ.Δ.Ε. και της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. της ΝΟ.Δ.Ε. Ν. Εύβοιας:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Βενιζέλου 32 (5ος όροφος) – Τ.Κ. 34 100
Τηλ.: 22210 89380
Fax: 22210 89380

Χαλκίδα , 17-6-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 16/6/2010 η ΝΟ.Δ.Ε. Εύβοιας Νέας Δημοκρατίας συγκροτήθηκε σε σώμα από τα 17 εκλεγμένα μέλη της, με την εκλογή του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα της και του Ταμία της, οι οποίοι συναπαρτίζουν μαζί με τον Πρόεδρο τής ΝΟ.Δ.Ε. το Προεδρείο της καθώς και το Προεδρείο της Νομαρχιακής Εκτελεστικής Επιτροπής (ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.). Στη συνέχεια η ΝΟ.Δ.Ε. εξέλεξε τρία από τα μέλη της προκειμένου να μετέχουν στην ΝΟΜ.ΕΚ.Ε.

Η συγκρότηση του Προεδρείου της ΝΟ.Δ.Ε. και της ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. έχει ως εξής:
1. Βασίλης Δεμερτζής – Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αναστασίου – Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Μάλλιαρης – Γεν. Γραμματέας
4. Κωνσταντίνα Σανδραβέλη – Ταμίας

Στην ΝΟΜ.ΕΚ.Ε. συμμετέχουν οι:
5. Χρήστος Θεοδουλίδης – Μέλος
6. Δημήτριος Κρόκος – Μέλος
7. Βασίλειος Λέκκας – Μέλος

Ως Εκπρόσωπος Τύπου ορίστηκε ο Χρήστος Θεοδουλίδης και ως Υπεύθυνη Γυναικών ορίστηκε η Ιωάννα Γκόγκου.

Υ.Σ. Από τα 17 μέλη της ΝΟΔΕ τα 15 εξελέγησαν για πρώτη φορά, ενώ η ηλικία 15 μελών είναι κάτω των 50 χρόνων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε στις 09-06-2010 η διαδικασία μετάθεσεων - οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας.

http://dipe.eyv.sch.gr/metavoles.htm

Εύχομαι σε όλους όσοι πήραν οργανική θέση θερμά συγχαρητήρια και να έχουν πάντοτε ήσυχες και δημιουργικές σχολικές χρονιές!

Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς στο ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας εντός πέντε (5) ημερών (Από Πέμπτη 10/6/2010 έως Δευτέρα 14/6/2010).

Το Συμβούλιο καλεί τους εκπ/κούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς, αγγλικής γλώσσας και φυσικής αγωγής που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας και έχουν δικαίωμα συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης, να υποβάλουν τη δήλωσή τους στο ΠΥΣΠΕ Ν. Εύβοιας, για τις κενές θέσεις που έχουν απομείνει εντός πέντε (5) ημερών (Από Πέμπτη 10/6/2010 έως τη Δευτέρα 14/6/2010 και ώρα 14:00).

Μπλέτσας Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Κυριακή 6 Ιουνίου 2010

Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας 02-06-2010 : η τοποθέτησή μου

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ να καταθέσουμε τις απόψεις , τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας για την οικονομική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, την οποία όλοι μας βιώνουμε.
Συγκεντρωθήκαμε απογευματινή ώρα, μόνο εμείς από όλους τους συλλόγους της Ελλάδα, γιατί η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου επέλεξαν αυτή την ώρα κι όχι την πρωινή, όπως ανέκαθεν συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις. Αφήνω στην κρίση σας αυτή την πρακτική και δε σχολιάζω τίποτα περισσότερο. Εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας.
Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι πραγματικά παράλογη και έχει στοχοποιήσει τους ίδιους της τους πολίτες! Παίζοντας καιροσκοπικά πολιτικά παιχνίδια εκθέτει τη χώρα στις διεθνείς αγορές, σαμποτάρει τις όποιες θετικές οικονομικές αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και μας επιβάλλει (σε συνεργασία με το Λ.Α.Ο.Σ. και την κ. Μπακογιάννη) το Δ.Ν.Τ. ως «μπαμπούλα», «γκιουλέκα» αλλά και ως μόνη λύση. Την ίδια ώρα Ισπανία και Πορτογαλία επιλέγουν άλλες λύσεις.
Ο μισθός μας μειώνεται σημαντικά. Δε χρειάζονται πολλά λόγια, δείτε απλά το σημείωμα μισθοδοσίας μηνιαίων αποδοχών σας. Προφανώς ο απλός λαός θα πληρώσει τα λάθη και τις αρπαχτές κάποιων!
Η θέση μας είναι απλή και ξεκάθαρη: Όποιος έκλεψε, να τιμωρηθεί. Επίσης να τιμωρηθούν και οι πολιτικοί που σκόρπισαν το δημόσιο χρήμα με τις λανθασμένες πολιτικές τους επιλογές.
Το 5% του ΑΕΠ παραμένει απαίτηση του κλάδου μας και είναι απαραίτητο όσο ποτέ! 5% όμως που θα χορηγηθεί σωστά και με διάφανο τρόπο, όχι για να γίνουν πασαλείμματα, όχι να γίνουν δήθεν σεμινάρια και επιμορφώσεις που δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει επιδοθεί σε ένα άγριο κυνήγι του εκπαιδευτικού κόσμου, σε μία άδικη στοχοποίηση -δαιμονοποίηση , λες κι εμείς φταίμε για όλα!
Κάποτε λέγαμε πως…. «για όλα φταίει ο Ο.Τ.Ε». Τώρα ξέρουμε ότι για όλα φταίνε οι δάσκαλοι! Η κυβέρνηση και τα πράσινα παπαγαλάκια της μας έχουν βάλει στο στόχαστρο, μας συκοφαντούν και έχουν καταφέρει να επιτύχουν μερική διάσπαση του εκπαιδευτικού μετώπου ανακαλύπτοντας…. Τεμπέληδες και καλομαθημένους εκπαιδευτικούς, 18.000 αποσπασμένους – φαντάσματα κ.α. που μόνο στο μυαλό τους υπάρχουν και στη νοσηρή φαντασία τους!
Μέσα σε λίγους μήνες περικόπηκαν ή διαγράφηκαν κατακτήσεις του κλάδου μας που χρειάστηκαν χρόνια αγώνων για να επιτευχθούν :
α) Το 60% - 40% στις προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις, δηλαδη…. Τι λίγες πλέον προσλήψεις που θα γίνονται στην εκπαίδευση!
β) Καταργήθηκαν οι εκπαιδευτικές άδειες και υπάρχει νεφελώδες τοπίο για το τι θα γίνει με το διδασκαλείο
γ) Σταμάτησαν οι αποσπάσεις στο εξωτερικό! Να, λοιπόν, τι σήμαινε η απαλοιφή του όρου Εθνική από το Υπουργείο Παιδείας!
δ) Η κατάργηση του επιθεωρητισμού (μέντορας).
ε) Τα ασφαλιστικά- συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα
στ) Η αύξηση κατά 5 ώρες εβδομαδιαίως του διδακτικού ωραρίου. Υποχρεωτική υπερωρία που στόχο έχει τη μείωση των προσλήψεων!
ζ) Επιπλέον…..η κατασυκοφάντηση με ψευδείς δηλώσεις του τύπου : «18.000 αποσπασμένοι» που μας οδηγεί ύπουλα στην εσωστρέφεια.

Τι πρέπει να κάνουμε;

 Παραστάσεις διαμαρτυρίας, συμβολικές αλλά και ουσιαστικές.
 Απεργιακές κινητοποιήσεις, με στόχο και προγραμματισμό.
 Δημοσιεύματα στον Τύπο.
 Κείμενο προς τους γονείς και τους κηδεμόνες
 Μαζικοί αγώνες
 Συμβολικές κινητοποιήσεις , απογεύματα ή και Σαββατοκύριακα.

Σε αυτόν το δύσκολο αγώνα κανείς δεν περισσεύει. Πρέπει όλοι μαζί , ενωμένοι, να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες ώρες που έρχονται και απειλούν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει κανείς να μείνει αμέτοχος! Πρέπει ο καθένας μας να καταθέσει τις προτάσεις και τις σκέψεις του. Μόνο ενωμένοι και ειλικρινείς θα βρούμε το δρόμο της εξόδου από την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση!

Σας ευχαριστώ

Μπλέτσας Χρήστος

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

Ο Καραγκιόζης... μαθητης. Ένα επίκαιρο εργάκι που έγραψαν οι μαθητές της τάξης μου (Β' Δημοτικού)!!!

Ο Καραγκιόζης... μαθητής

Μπαρμπα-Γιώργος : Όρε, Καραγκιόζ, έλα ιδού να κάνουμι μάθμα!

Καραγκιόζης : Ερχομαι, μπαρμπα-θείε, δάσκαλέ μου!!! Όρε, μάνα μου, γέλιο που θα ρίξουμε τώρα!!!!!!

Μπαρμπα-Γιώργος : Έχου δύου ψουμιά και μ δίνουν άλλα δύο ψουμιά. Πόσα ψουμιά έχου τώρα;

Καραγκιόζης : Τρία!

Μπαρμπα-Γιώργος : Τι τρία; Τέσσιρα καν! Πού του πήγες του τέταρτου;

Καραγκιόζης : Το έφαγα γιατί πεινούσα!

Μπαρμπα-Γιώργος : Έφαγες του ψουμί; Θα φας και ξύλου τώρα! Δεν είπαμι οτ δεν τρώμε μες στην ταξ;

Καραγκιόζης : Μπάρμπα, πεινάω! Όποιος πεινάει, ούτε διαβάζει, ούτε χορεύει! Άμα πεινάω, δε δουλεύει το μυαλό μου!