Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

Ο Καραγκιόζης... μαθητης. Ένα επίκαιρο εργάκι που έγραψαν οι μαθητές της τάξης μου (Β' Δημοτικού)!!!

Ο Καραγκιόζης... μαθητής

Μπαρμπα-Γιώργος : Όρε, Καραγκιόζ, έλα ιδού να κάνουμι μάθμα!

Καραγκιόζης : Ερχομαι, μπαρμπα-θείε, δάσκαλέ μου!!! Όρε, μάνα μου, γέλιο που θα ρίξουμε τώρα!!!!!!

Μπαρμπα-Γιώργος : Έχου δύου ψουμιά και μ δίνουν άλλα δύο ψουμιά. Πόσα ψουμιά έχου τώρα;

Καραγκιόζης : Τρία!

Μπαρμπα-Γιώργος : Τι τρία; Τέσσιρα καν! Πού του πήγες του τέταρτου;

Καραγκιόζης : Το έφαγα γιατί πεινούσα!

Μπαρμπα-Γιώργος : Έφαγες του ψουμί; Θα φας και ξύλου τώρα! Δεν είπαμι οτ δεν τρώμε μες στην ταξ;

Καραγκιόζης : Μπάρμπα, πεινάω! Όποιος πεινάει, ούτε διαβάζει, ούτε χορεύει! Άμα πεινάω, δε δουλεύει το μυαλό μου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου