Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Προοπτικές και Διλήμματα της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πράξης»ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«   ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ   »
Έβανς 83-85(2ος Όροφος)Τηλ/Φαξ 2810-284190  e-mail:dhmotiko@otenet.gr  http/sepenk.blogspot.gr
Πληροφορίες: Μπελαδάκης Μανώλης Τηλ: 6974750597
                         Ντρουμπογιάννης Χρήστος 6947244631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για το προγραμματισμένο για την Άνοιξη του 2013 Παιδαγωγικό Συνέδριο και παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση τα σχολεία όλης της Ελλάδας, ώστε έγκαιρα και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Σας ευχαριστούμε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                      ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

 
挭鱸畜ꇛ畜퍌퍜ꇫ畜
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ   »
Έβανς 83-85(2ος Όροφος)Τηλ/Φαξ 2810-284190  e-mail:dhmotiko@otenet.gr  http/sepenk.blogspot.gr
Πληροφορίες: Μπελαδάκης Μανώλης Τηλ: 6974750597
                         Ντρουμπογιάννης Χρήστος 6947244631
      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

     Σε ένα κλίμα μεταβαλλόμενων συνθηκών, ραγδαίων αλλαγών και προκλήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ως ενεργό κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας ανακοινώνει ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου.

 Θέμα: «Προοπτικές και Διλήμματα της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πράξης» κατά το διάστημα 17-19 Μαΐου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης.

   Καλούμε όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν σε μια συνεργατική ατμόσφαιρα  προβληματισμού και διαλόγου μέσα από προοπτικές και διλήμματα της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πράξης, ώστε να δοθούν ερεθίσματα και ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

·         Προφορικές Ανακοινώσεις
·         Θεματικά Συμπόσια

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Ø  Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ø  Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση
Ø  Θέματα Ειδικής Αγωγής
Ø  Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Ø  Διαχείριση Σχολικής Τάξης
Ø  Εκπαιδευτική Έρευνα
Ø  Συμβουλευτική και Εκπαίδευση
Ø  Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
                                                               
         Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσης, μέχρι 20 σειρές, το αργότερο έως 31 Μαρτίου, στην Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Ομάδας, Χαλκιαδάκη Ανθή, σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail) για να προωθηθούν εγκαίρως στην κριτική επιτροπή.
       Εφόσον εγκριθεί θα πρέπει να στείλετε το τελικό κείμενο της ανακοίνωσης σας το αργότερο μέχρι 26 Απριλίου 2013 για να συμπεριληφθεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή των περιλήψεων είναι:
Πληροφορίες: 6937423151

Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

 • Ο χρόνος της ανακοίνωσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
 • Τα θεματικά συμπόσια οργανώνονται από ένα πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα συζητητή. Ο πρόεδρος –ο οποίος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ομιλητής- έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τα κείμενα των εισηγήσεων στο παρακάτω χρονικό διάστημα.
 • Η κάθε μία ανακοίνωση δε θα υπερβαίνει τις 3000 συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης.
 • Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα, θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων θα είναι στοιχισμένα δεξιά.

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:

  1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14).
  2. Μια κενή γραμμή.
  3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (στοιχεία μεγέθους 12).
  4. Δύο κενές γραμμές.
  5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12).
  6. Βιβλιογραφικός πίνακας.
  7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική γλώσσα (10 σειρές, στοιχεία μεγέθους 12).
  8. Πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με  Τ.Κ, τηλέφωνο, Fax, e-mail).

     Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο και οι τυχόν σημειώσεις/διευκρινήσεις σε κάθε σελίδα του κειμένου.
      Η περίληψη και τα πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας μετά την βιβλιογραφία.

     Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δε θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.

      Παρακαλούνται  οι  Συνάδελφοι Πρόεδροι των  Συλλόγων  να  ενημερώσουν  τα μέλη  τους  για το  Συνέδριο για  να  μπορέσουν  να  δηλώσουν συμμετοχή  ως  Εισηγητές.
      Να  αποσταλούν  τα  στοιχεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου που  επιθυμούν  να  παρακολουθήσουν  τις  εργασίες  του  Συνεδρίου  ως  εκπρόσωποι  των  Συλλόγων  τους  στο  FAX : 2810284190 ή  στο  email  του Συλλόγου dhmotiko@otenet.gr


    Σε  επόμενη  ενημέρωση  μας  θα  σας  αποστείλουμε  το αναλυτικό πρόγραμμα και ξενοδοχεία διαμονής.Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους συναδέλφους

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                      ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου