Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Δ.Ο.Ε.: Ρυθμίσεις πολυνομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου σε σχέση με τα θέματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκτιμά πως το πολυνομοσχέδιο πέρα από το άνοιγμα των πινάκων προϋπηρεσίας για το χρονικό διάστημα 2010 – 2014 που ικανοποιεί το αίτημα που έχει επανειλημμένα καταθέσει καθώς και τη μείωση της «ποινής» για τους αναπληρωτές που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο τρέχον έτος, διαιωνίζει το καθεστώς κατακερματισμού ως προς την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Οι ρυθμίσεις για τα θέματα αναπληρωτών που εισάγονται με το άρθρο 47 φανερώνουν ότι η πολιτική ηγεσία κινείται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης της τακτικής της καλλιέργειας κατηγοριοποιήσεων εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη διατήρηση ενός ιδιότυπου καθεστώτος σύγκρουσης «συμφερόντων».
Η πολύ θετική ρύθμιση του ανοίγματος των πινάκων αναπληρωτών για το διάστημα 2010-2014 σκιάζεται από την αδικία που υφίστανται οι αναπληρωτές που έχουν προσφέρει υπηρεσία στην ειδική Αγωγή (ως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων κλπ.) με το να στερούνται του δικαιώματος της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας τους και στη Γενική Αγωγή κάτι που ανατρέπει την ενιαία αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αφού, αν και δεν κάνει αναφορά στην «κανονιστική» κατηγοριοποίηση ΠΕ 60.50 και 70.50, επί της ουσίας την υιοθετεί τιμωρώντας τους εκπαιδευτικούς αυτούς για το ότι πρόσφεραν στο νευραλγικό τομέα της Ειδικής Αγωγής . Το ίδιο ισχύει και για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στα δυσπρόσιτα σχολεία όπου το Δ.Σ. επαναδιατυπώνει την αρχική του τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνολικής και ενιαίας αντιμετώπισης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, θεωρώντας πως θα πρέπει να γίνει αναγνώριση όλης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε όποιον τύπο σχολείου κι αν έχει παρασχεθεί, επομένως αυτό θα πρέπει να συμβαίνει με την προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία που θα πρέπει να δίνει διπλά μόρια σε όλους και όχι σε κάποιους μόνο.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άρση των παραπάνω ρυθμίσεων και την αντιμετώπιση της κάθε προϋπηρεσίας με ενιαίο τρόπο για όλους.
Μέσα από τις εργασίες της 84ης Γ.Σ., ο Κλάδος θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα επί του πολυνομοσχεδίου καθώς και επί όλων των μεγάλων ζητημάτων της εκπαίδευσης που η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. δείχνει να αγνοεί, με κυρίαρχο αυτό για την πραγματοποίηση μαζικών διορισμών που το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει επανειλημμένα τονίσει ότι αποτελεί τη μοναδική λύση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τεράστιων ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς στο δημόσιο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου