Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2016-2017

Ανακοινώθηκαν από το οπουργείο Παιδείας τα ονόματα  2.162 εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, εκπ/κούς Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών)που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Αιτήσεις για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ  είχαν καταθέσει 3.984 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 54%)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί,  καλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.
Επίσης οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται από το υπουργείο Παιδείας  να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

πηγή : ΕΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου