Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. : 83939/Δ1/19-5-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ 1800/24-5-2017 τ. Β΄).

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου