Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

Λειτουργικές υπεραριθμίες στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/μένες των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών, που κατέχουν οργανική θέση,  να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ, «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)», μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισημάνσεις:
1) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αρνητική δήλωση και χαρακτηριστούν υπεράριθμοι ως τελευταίοι οργανικά τοποθετηθέντες στη σχολική μονάδα, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα στην οργανική τους θέση, εάν δημιουργηθεί κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων.
2) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, καθώς και οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στη σχολική τους μονάδα, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου