Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821»


Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας (διά της ΣΕΕ Αειφορίας), οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (διά των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων) συνδιοργανώνουν μία εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο  Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο :

«200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821»


Περιγραφή  Δράσης 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ενασχόληση των μαθητών με την ιστορία και τα μνημεία της ιδιαίτερης πατρίδας τους, η καλλιέργεια ιστορικής μνήμης και ιστορικής συνείδησης των μαθητών και η σφυρηλάτηση δεσμών & αγάπης για την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

 

Ποιοι συμμετέχουν:

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, ΓΕΛ - ΕΠΑΛ & ΣΜΕΑΕ της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός  εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με προτεινόμενη κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2020-2021 «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον - Υγεία – Πολιτισμός» (αριθμ. πρωτ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 

Σε ποιες ώρες του ωρολογίου προγράμματος μπορούν να υλοποιηθεί η δράση:

Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, στην ευέλικτη ζώνη (Δημοτικά Σχολεία) ή διαθεματικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στα γλωσσικά μαθήματα (περιγραφή μνημείου ή γεγονότος μέσω γραπτής έκφρασης -καταγραφή στοιχείων προφορικής παράδοσης-προσέγγιση διαφόρων μορφών γραπτού λόγου-φιλαναγνωσία κλπ), στην ιστορία (η επανάσταση στον τόπο μου-μελέτη, επεξεργασία, ανάλυση ιστορικών γεγονότων κλπ), στη γεωγραφία (χωροθέτηση μνημείου ή γεγονότος κλπ), στα μαθηματικά (χαρτογράφηση μνημείου-χρήση κλίμακας-μετρήσεις χώρου-επίλυση προβλημάτων κλπ), στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (το διοικητικό σύστημα στην περιοχή μου κατά την τουρκοκρατία-κοινωνική δομή και διαστρωμάτωση κλπ), στις Φυσικές Επιστήμες (καταγραφή υλικών δόμησης-μελέτη τεχνικών αντοχής-καταγραφή και αναγνώριση βιοποικιλότητας στον περιβάλλοντα χώρο κλπ), στα Εικαστικά και στη Μουσική (το μνημείο ή το γεγονός στις Τέχνες-φωτογραφία-σχέδιο-παραγωγή ζωγραφικού έργου, μουσικού έργου, αφίσας, γλυπτού κλπ), στην Πληροφορική (ασφαλής αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο-δημιουργία παρουσιάσεων, ιστοσελίδας, blog κλπ), στη Φυσική Αγωγή (δημοτικοί χοροί και τραγούδια της επανάστασης και του αγώνα των Ελλήνων).

Βράβευση

Προβλέπεται η βράβευση εννέα (9) έργων συνολικά:

  • τριών (3)  Δημοτικών σχολείων
  • τριών (3)  Γυμνασίων
  • τριών (3) ΓΕΛ - ΕΠΑΛΒραβεία: 
laptops και αναμνηστικά
Επίσης όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, πέρα από τη βράβευση, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές έπαινο συμμετοχής
.

 

Δήλωση συμμετοχής

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στον/στην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής, μέχρι την Τετάρτη 23-12-2020, με δυνατότητα παράτασης σε συνεννόησης με τους/τις  Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων

Η δράση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 31-3-2021.

 

Τελικά προϊόντα της δράσης-Υποβολή εργασιών

Κατηγορίες διαγωνισμού:

  • Δημοτικό: Εικαστικά (ζωγραφική, κατασκευή)
  • Γυμνάσιο: Λογοτεχνία (πεζό, ποίηση)
  • Λύκειο: Πολυμέσα (φωτογραφία, βίντεο μικρού μήκους)

Στις παραπάνω κατηγορίες διαγωνιζόμενων περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες ΣΜΕΑΕ ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι διευθυντές/ντριες των σχολείων θα αποστείλουν ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 31-3-2021 στον/στην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης:

Ø Διαβιβαστικό του σχολείου

Ø Τις δημιουργίες των μαθητών (σε ψηφιακή μορφή όπου είναι δυνατό)

 

Επιτροπή αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολόγησης - θα οριστεί από τους συνδιοργανωτές και θα δημοσιοποιηθεί πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Επισημαίνουμε ότι:

-Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

-Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Ενημερωτικά, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, θα ακολουθήσει και 2η δράση -«Το αποτύπωμα του 1821 στον τόπο μου»- για την οποία θα ενημερωθείτε όταν επανέλθουν τα σχολεία σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Δρ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου