Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409
FAX: 210 3442287 Αθήνα, 11/05/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
1. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ: Αμοιβαίες μεταθέσεις – μετατάξεις εκπαιδευτικών.
2. Μετεκπαίδευση: αποτελέσματα εξετάσεων για εισαγωγή στα Διδασκαλεία.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
1. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 11-5-2010, το ΚΥΣΠΕ με τα παρακάτω θέματα:
Α. Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.
Το ΚΥΣΠΕ εξέτασε 9 αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης. Εισηγήθηκε θετικά για 4 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ50/1996 και το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97. Εισηγήθηκε την απόρριψη των υπολοίπων αιτήσεων.

Β. Μετατάξεις
α) Υποβλήθηκαν 393 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απ’ αυτές, οι 375 πληρούσαν τις προϋποθέσεις για αποδέσμευση από την Π.Ε., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3260/04, του άρθρου 73 του Ν.3528/07, του άρθρου 17 του Ν.1586/86 και του Ν. 2986/02. Η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ, βασιζόμενη στην εισήγηση της υπηρεσίας, εισηγήθηκε τη μη αποδέσμευση των παραπάνω εκπαιδευτικών λόγω των αυξημένων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα πλαίσια λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου.
Ως αιρετός, κατέθεσα την πρόταση μου για αποδέσμευση όλων των συναδέλφων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Πιστεύω πως είναι απαράδεκτο να στερείς το δικαίωμα του συναδέλφου για μετάταξη όταν, μάλιστα, εκ των προτέρων άπαντες γνωρίζουν πως, τελικά, ελάχιστες αιτήσεις κάθε χρόνο ικανοποιούνται. Κι ως εκ τούτου κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργούνταν στη λειτουργία των σχολείων.
Από τις υπόλοιπες αιτήσεις, 8 απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν υπηρετήσει τουλάχιστον 5 έτη στην εκπαιδευτική τους βαθμίδα μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής τους άδειας (Ν.2986/02), 6 απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν συμπληρώσει 5 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην Π.Ε. (Ν3260/04), 1 γιατί δεν είχαν περάσει δύο χρόνια από το διορισμό (Ν. 3528/07) και 3 αιτήσεις θα εξεταστούν στο επόμενο συμβούλιο.

β) Υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε την ικανοποίηση 9 αιτήσεων που ζητούσαν περιοχές που υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
Με αφορμή, το μεγάλο αριθμό αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από την Π.Ε. στη Δ.Ε., τονίζω την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (συνθήκες εργασίας, μετακινήσεις, ωράριο, έλλειψη ίσων ευκαιριών επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης κλπ.), ώστε να μην οδηγούνται σε τέτοιες επιλογές.

2. Μετεκπαίδευση
Στα εύλογα ερωτήματα πολλών συναδέλφων σχετικά με την καθυστέρηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στα Διδασκαλεία, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμολόγησης και καταχώρησης των στοιχείων, η μόνη εξήγηση είναι η προσπάθεια για τη μείωση του αριθμού εισακτέων σε σχέση με τον προβλεπόμενο, από την προκήρυξη, αριθμό των 740 εισακτέων, κάτι για το οποίο ελπίζουμε να διαψευστούμε, αφού η Μετεκπαίδευση συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.


Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου