Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. : Μετεκπαίδευση: Σε πορεία απαξίωσης…

Μετεκπαίδευση: Σε πορεία απαξίωσης…
Η μετεκπαίδευση αποτελεί κατάκτηση για τον κλάδο και συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη και οδηγεί το θεσμό της Μετεκπαίδευσης σε σταδιακή υποβάθμιση.
Αλήθεια:

•γιατί καθυστερεί η έκδοση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα διδασκαλεία; Σκοπεύει το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των θέσεων των εισακτέων από τις 740 που έχουν προκηρυχθεί, προκειμένου να μη χρειαστεί να προβεί στην αναπλήρωση των κενών που θα προκύψουν;
•γιατί υποβαθμίζει τον Τίτλο του Διδασκαλείου Εκπαίδευσης για την επιλογή στελεχών σε 2 μονάδες από 4 που ήταν; Εξισώνει, αριθμητικά, τα 2 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης στα Διδασκαλεία μετά από εξετάσεις με τις 48 ώρες επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. που προβλέπονταν από ένα Τεχνικό Δελτίο;
•γιατί δε διαψεύδει τις φήμες για κατάργηση της Μετεκπαίδευσης;
Η ΔΑΚΕ/ΠΕ πιστεύει ότι η μετεκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο θεσμό για την εκπαίδευση. Τίθεται, όμως, επιτακτικά το αίτημα της αναβάθμισης τόσο της ποιότητας του περιεχομένου των σπουδών, όσο και του είδους των αντικείμενων που εμπεριέχονται στα προγράμματά της. Είναι, επίσης, αναγκαία η αναβάθμιση του τίτλου που χορηγεί στους μετεκπαιδευόμενους.
Προτείνουμε:
1.Την ίδρυση Διδασκαλείων Μετεκπαίδευσης σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε αυτά και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε.
2.Την αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης ως προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων:
2.1.Διοίκηση – Οργάνωση εκπαίδευσης
2.2.Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
2.3.Διδακτική Μεθοδολογία ‐ Σύγχρονες τάσεις Παιδαγωγικής
2.4.Σχολική Ψυχολογία
2.5.Ειδική Αγωγή
3.Την αναβάθμιση του τίτλου σπουδών.
4.Η μετεκπαίδευση να παραμείνει μια και ενιαία τόσο για τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Ακαδημιών όσο και για τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση, δηλαδή να είναι δικαίωμα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
5.Η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα και τη Δ.Ο.Ε.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου