Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας αναφορικά με την Αυτοαξιολόγηση Σχολικών Μονάδων.

Ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας αναφορτικά με την Αυτοαξιολόγηση Σχολικών Μονάδων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε συνεδρίασή του και αφού ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα, αποφάσισε να σας ανακοινώσει πως η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει :
• Στην ένταση αυταρχισμού και στη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης και υποταγής στον ευαίσθητο χώρο του σχολείου.
• Στον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας του εκπαιδευτικού.
• Στη δημιουργία κλίματος ανταγωνισμού, συγκρούσεων και εντάσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που υπονομεύει τις σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης.
• Στη μετατροπή της αυτοαξιολόγησης , από διαδικασία αναβάθμισης και προόδου της παιδαγωγικής πράξης, σε μηχανισμό ασφυκτικού ελέγχου και ποδηγέτησης των εκπαιδευτικών και στην υποβάθμιση της σχολικής ζωής.
• Στην αλλοίωση των δημοκρατικών θεσμών διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης.
• Στη μετατροπή του εκπαιδευτικού από επιστήμονα παιδαγωγό σε χειραγωγημένο υπάλληλο.
Ο κλάδος μας, σύμφωνα με τις διαμορφωμένες θέσεις του, είναι υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, που στηρίζεται σε παιδαγωγικά αναγνωρισμένες και καθολικά αποδεκτές αρχές, όπως :
• Η αξιολόγηση έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
• Την ενίσχυση, την ενθάρρυνση και τη στήριξη του εκπαιδευτικού, ως μία διαδικασία διαρκούς ανατροφοδότησης που στηρίζεται σε σχέσεις συνεργασίας.
• Η σχολική μονάδα δημιουργεί και προσφέρει με διαδικασία απελευθέρωσης και με στόχο τη δημιουργία ελεύθερων και σκεπτόμενων συνειδήσεων.
• Η αξιολόγηση, ως διαδικασία βελτίωσης, ενθάρρυνσης, στήριξης και ανατροφοδότησης, δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται σε μηχανισμό αυθαίρετης βαθμολόγησης και κατάταξης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη δεχτούν, με δική τους απόφαση να λειτουργήσει η σχολική τους μονάδα ως πιλοτικό σχολείο, για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. Άλλωστε και ο Δ/ντης σπουδών του Υπουργείου σε απάντηση ερωτημάτων που αφορούν στην επιλογή σχολείων για να λειτουργήσουν ως πιλοτικά, είπε ότι η σχετική εγκύκλιος δεν έχει την έννοια της υποχρεωτικότητας.
Κανείς εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα αξιολογητή για τους νέους συναδέλφους.
Καμιά σύνδεση του πορίσματος της αξιολόγησης με την μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εκπαιδευτικού.
Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας.


ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου