Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Θεοδουλίδης Χρήστος : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2012 ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ


    Θεοδουλίδης   Χρήστος

Αιρετό μέλος  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ν. Ευβοίας                                                           
Τηλ.  6972 869316   6981722090 .                                          Χαλκίδα, 24-5-2012                        
e-mail: theodoulidis@sch.gr
                          
                                                                                                       ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς Π.Ε. Ευβοίας             
                                                                                                                                                                       
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2012 ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

      Σας ενημερώνω ότι το ΠΥΣΠΕ Ν. Ευβοίας δεν έχει ακόμα συνεδριάσει για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπ/σης που ανήκουν οργανικά στο νομό μας (οργανικά κενά – υπεραριθμίες - μεταθέσεις). Ο λόγος της καθυστέρησης αυτής οφείλεται στην απαγόρευση να πραγματοποιούνται υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει αίτημα προς την τριμελή επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας για την εξαίρεση της εκπαίδευσης από την απαγόρευση αυτή.  Μόλις γίνει άρση της απαγόρευσης, το ΠΥΣΠΕ  Ν. Ευβοίας θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία των μεταθέσεων με την παρακάτω σειρά:

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ :
    Το Συμβούλιο θα συντάξει πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν κατά σχολική μονάδα από τη διαδικασία των μεταθέσεων από νομό σε νομό. Κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων σίγουρα θα διαπιστωθούν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες του νομού μας (λόγω υποβιβασμών) και η τοποθέτηση τους θα προηγηθεί των μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων.

Β. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ:
1.    Πρώτα θα κληθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία γνωστοποίησης των υπεραριθμιών των σχολικών μονάδων) αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
2.   Στη συνέχεια το Συμβούλιο, σε επόμενη συνεδρίασή του, θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι θα κληθούν εκ νέου να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά. 
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΠΕ, σε τρίτη συνεδρίασή του, θα αναμορφώσει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων.

Γ.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
     Το Συμβούλιο με ανακοίνωσή του θα καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση, στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.
     Αμέσως μετά το Συμβούλιο θα  συνεδριάσει και θα αποφασίσει για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά: α. Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών των ειδικών κατηγοριών  β. Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών που αιτούνται μετάθεση εντός νομού, εκπ/κών που πήραν μετάθεση από άλλους νομούς και εκπ/κών που ήταν στη διάθεση.
    Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του ΠΥΣΠΕ, θα επανεξεταστούν ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπ/κών. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.

Δ.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
    Μετά την εξέταση των αρχικών αιτήσεων και δηλώσεων  θα  ανακοινωθούν οι θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.
   Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση ΜΟΝΟ  για οριστική τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολεία των αρχικών προτιμήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους βάσει μορίων.
    Το Συμβούλιο θα  εξετάσει  τις αιτήσεις αυτές μέσα σε πέντε (5) ημέρες και θα οριστικοποιήσει όλες τις αποφάσεις του τελεσίδικα (των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων και των συμπληρωματικών  τοποθετήσεων).

    Η όλη διαδικασία κατά πάσα πιθανότητα θα ολοκληρωθεί μετά την 21η Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπ/κοί που πήραν μετάθεση στο νομό μας από άλλους νομούς,  θα πρέπει να υποβάλουν  ανάληψη υπηρεσίας στο γραφείο  Διεύθυνσης Π.Ε. Ευβοίας.

    Στις αρχές Ιουνίου, το ΠΥΣΠΕ θα αποφασίσει και για την περίοδο υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εντός νομού. Θα προτείνω στο συμβούλιο η περίοδος αυτή να ξεκινήσει  την 18η Ιουνίου και να τελειώσει 3 μέρες μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων.                                                                                       Για περισσότερες πληροφορίες
                                                                                                   στη διάθεσή σας

                                                                                           Θεοδουλίδης Χρήστος
                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου