Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Οργανικά κενά 2014-2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 23/15-7-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Προσδιορισμός Κενών Οργανικών Θέσεων
Θέμα 2ο: Σχολικές Μονάδες με Οργανικές Υπεραριθμίες
Σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν οργανικές υπεραριθμίες, καλεί τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας από Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00.
Συνημμένα έγγραφα:

πηγή : εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου