Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Βασίλειος Ματθαίος : Ενημερωτικό Σημείωμα ΑΠΥΣΠΕ Αττικής 22-07-2014Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
(2013 -2014)
τηλ. 6938174020                                    
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεδρίασε την Τρίτη  22 Ιουλίου 2014 για έκτη φορά (το 2014) το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.


Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τρία(3):
 1.  Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους ) σε εκπαιδευτικούς  Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2014 - 2015.    
2. Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Π.Ε.
3. Απαλλαγή από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή τους) Διευθυντή  Δημοτικού Σχολείου και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.
         
 Και στα τρία (3) θέματα οι αιρετοί συμμετείχαμε κανονικά και οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες (πλην της απαλλαγής από τα καθήκοντά της  1 Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου και τη μη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 11 Εκπαιδευτικούς).
1.     Χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους ) για τους  λόγους  που επικαλούνται σε τριάντα τρεις (33) εκπαιδευτικούς Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2014 – 2015, για όσο χρονικό διάστημα δικαιούται ο κάθε εκπαιδευτικός βάσει των Ν. 1566/85 και Ν. 3528/2007. Συγκεκριμένα σε 24 Π.Ε. 70, σε 5 Π.Ε. 60, σε 1 Π.Ε. 11, σε 1 Π.Ε. 16, σε 1 Π.Ε. 19, και σε 1 Π.Ε. 32). Δε χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή τους ) σε δεκατρεις (13) εκπαιδευτικούς Π.Ε. Συγκεκριμένα σε 9 Π.Ε. 70, σε 2 Π.Ε. 60, σε 1 Π.Ε. 06 και σε 1 Π.Ε. 20. Οι αιρετοί  συμφώνησαν σε δύο (2) περιπτώσεις (Π.Ε. 70) που δε δικαιούντο και  ψήφισαν για χορήγηση, αλλά μειοψήφησαν, στους υπόλοιπους 11.
2.      Έγινε  απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε 11 Εκπαιδευτικούς Π.Ε. Συγκεκριμένα σε 7 Π.Ε. 70, σε 1 Π.Ε. 60, σε 1 Π.Ε. 06, σε 1 Π.Ε. 07 και σε 1 Π.Ε. 16.01. Δεν έγινε   απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε 2 Εκπαιδευτικούς Π.Ε. (1 Π.Ε. 70 και 1 Π.Ε.60) γιατί δεν εμπίπτει στα άρθρα 12,13,14 του Ν. 1566/1985.
        3. Έγινε  αποδεκτή η παραίτηση  από τα καθήκοντά τους   (μετά από αίτησή τους) για τους λόγους που επικαλούνται στους   εκπαιδευτικούς (αρχικά από ονοματεπώνυμο): Θ.Δ. ΠΕ 70 (Δ/ντή  Δημ. Σχολ. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)  Β.Ν. ΠΕ 60 (Πρ/νη Νηπιαγ. Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής),  Μ.Φ. ΠΕ 60 (Πρ/νη Νηπιαγ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας), Α.Χ. ΠΕ 60 (Πρ/νη Νηπιαγ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας) και Π.Χ. ΠΕ 60 (Πρ/νη Νηπιαγ. Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας).
Δεν έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η παραίτηση από τα καθήκοντά της (μετά από αίτησή της) στην  εκπαιδευτικό  Ε.Μ. ΠΕ 70 (Δ/ντρια  Δημ. Σχολ. Δ/νσης Π.Ε. Γ΄Αθήνας).  Οι αιρετοί ψήφισαν υπέρ της απαλλαγής.
Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.                                                                                                                   
                                                                                                                                     Πάντα κοντά σας
Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
(2013-2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου