Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Γ.Α.Κ. Ν. Εύβοιας : Έκδοση και οπτικοακουστική παρουσίαση για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του ’40

ΘΕΜΑ: Έκδοση και οπτικοακουστική παρουσίαση για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του ’40

Με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου που πλησιάζει, σας υπενθυμίζουμε ότι στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας είναι διαθέσιμο για διδακτική αξιοποίηση αρχειακό υλικό και φύλλα εργασίας, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται και τεκμήρια που μπορούν να αξιοποιηθούν πανελλαδικά. Επιπλέον, οι ασκήσεις, τα θέματα, τα φύλλα εργασιών κ.λπ. είναι δυνατό να προσαρμοστούν και σε υλικό που αφορά άλλους τόπους, δεδομένου ότι το κύριο σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η μεθοδολογία τους. Συγκεκριμένα, στον ιστότοπό μας είναι διαθέσιμα τα εξής:


1) Η έκδοση των Αρχείων Ν. Ευβοίας Η Χαλκίδα στον πόλεμο του ’40 (http://gak.eyv.sch.gr//Ekd/1940_sh.pdf). Η έκδοση  περιλαμβάνει 8 ενότητες, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύονται από σειρά ενδεικτικών ασκήσεων, ερωτήσεων, θεμάτων για εργασίες κ.λπ. που έχουν διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ηλικία των μαθητών. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την πρώτη ενότητα είναι διαθέσιμες και online και σε διαδραστική μορφή (http://gak.eyv.sch.gr//Drast/Ekpaid/1940-01.htm). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα φύλλα εργασίας για την ανάλυση διαφόρων τύπων τεκμηρίων που θα βρείτε στη διεύθυνση http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/Ekpaid_ferg.html.
Η επεξεργασία του υλικού μπορεί να γίνει σε περισσότερα του ενός μαθήματα (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ.) και με συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών. Το υλικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για το στήσιμο εκθέσεων τεκμηρίων, με την αναπαραγωγή του σχετικού υλικού.

2) Οπτικοακουστική παρουσίαση με το ίδιο θέμα:
Όσοι ενδιαφέρονται για κάποια επί μέρους ενότητα της παρουσίασης, μπορούν να ενημερωθούν για τις ενότητες αυτές και να κάνουν λήψη των σχετικών αρχείων στη διεύθυνση  http://gak.eyv.sch.gr//Drast/Polit/Optikoak/28Oct.htm.
Καλό θα είναι η προβολή της παρουσίασης να μη γίνεται στο σύνολο του σχολείου, αλλά σε μικρότερες ομάδες ή κατά τμήμα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Ν. Ευβοίας

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου