Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών : «Ειδική 6μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας ΟΑΕΔ για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς»

nipiagogoi«Ειδική 6μηνη παροχή προστασίας της  μητρότητας ΟΑΕΔ για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς» 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που πλέον πρέπει να διευθετηθεί είναι οι άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών. Η αναπληρώτρια  εκπαιδευτικός, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να μην απολαμβάνει κανενός δικαιώματος σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης ενώ ο χρόνος που προβλέπεται για την άδεια μητρότητας είναι μόλις 119 ημέρες. 
Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο αρ.79/14-7-1999 του ΙΚΑ,  προβλέπεται ότι στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή 8 εβδομάδες πριν τον τοκετό και 9 εβδομάδες μετά, ενώ ισχύει η αναρρωτική άδεια των 15 ημερών σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης. 

Από την άλλη πλευρά για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς, η άδεια μητρότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Υ. Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν.3801/2009, προβλέπει 7 μήνες άδεια επαπειλούμενης κύησης, 2 μήνες άδεια κύησης, 3 μήνες άδεια λοχείας και 9 μήνες άδεια ανατροφής. Η άνιση και άδικη αντιμετώπιση των αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές των μονίμων συναδέλφων τους, αλλά να χαίρουν διαφορετικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση των αδειών μητρότητας είναι προφανής. 
Τονίζουμε επίσης, πως, η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ενός ιδιωτικού υπαλλήλου και ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού είναι οι ίδιες και προς τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα και η συγκεκριμένη παροχή είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Πιο συγκεκριμένα, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτό διευκρινίστηκε με το άρθρο 36 του ν. 3996/2011, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανήκουν σε διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) από τους μόνιμους συναδέλφους τους  ,ζητούμε όπως επιδείξετε τη δέουσα ευαισθησία στο ζήτημα που μας ταλαιπωρεί χρόνια και γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε και οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν την ειδική 6 μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας ΟΑΕΔ,όπως την λαμβάνουν όλες οι ιδιωτικοί υπάλληλοι,ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. 
Μετά τιμής,  
 Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.


Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2016/10/idiki-6mini-parochi-prostasias-tis-mitrotitas-oaed-gia-tis-anaplirotries-ekpedeftikous/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου