Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Δ.Ο.Ε.: Σχετικά με την απόφαση του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη διοικητική μεταφορά των νηπιαγωγείων στην τοπική αυτοδιοίκηση

«Μεταφορά συγκροτημένων δομών στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών θα υπάγονται διοικητικά στο Δήμο, αλλά θα διατηρούν όλα τα δικαιώματα των υπαλλήλων του αντίστοιχου φορέα…. Ενδεικτικά, τέτοιες κρατικές δομές, που προτείνουμε να μεταφερθούν διοικητικά στην πρωτοβάθμια τοπική διοίκηση, είναι οι ακόλουθες: Κοινωνικά ιδρύματα, τα νηπιαγωγεία, τα γραφεία ΟΑΕΔ και οι υπηρεσίες του ΟΣΚ…»

Με αυτήν την απαράδεκτη και εκτός πλαισίου των αρμοδιοτήτων της απόφαση, η Κ.Ε.Δ.Ε., επαναφέρει το ζήτημα που είχε ανοίξει το 1995 μετά την απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας (απόφαση 30/7.2.1995 – ΦΕΚ 154/7.3.1995) για την υπαγωγή των σχολικών μονάδων στη «Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών» η οποία ακυρώθηκε με την 2592/1999 απόφαση του Τμήματος Ε΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση είχε ως βάση της το άρθρο 16 του Συντάγματος και συγκεκριμένα: «…2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους… Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια…» και κατέληγε στο ότι «…ο συνταγματικός νομοθέτης αναθέτει την αποστολή της παιδείας ευθέως στο Κράτος και αποκλείει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικών με αυτήν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού…»
Η απόφαση – πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. παίρνει τη σκυτάλη από την υπουργική απόφαση της κυβέρνησης για το «νέο ολοήμερο νηπιαγωγείο» που επιφέρει τη διάλυσή του ώστε στη συνέχεια το δημόσιο νηπιαγωγείο να γίνει πεδίο εμπορευματοποίησης και χώρος εφαρμογής όλων των μορφών ελαστικής εργασίας, όπως ήδη γίνεται στις περισσότερες δομές των Δήμων. Η υπαγωγή των νηπιαγωγείων στην τοπική αυτοδιοίκηση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, με χτύπημα του παιδαγωγικού ρόλου και περιεχομένου της προσχολικής αγωγής καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών με βάση και την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την «Πρώιμη παιδική φροντίδα και εκπαίδευση», από 0-6.
Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο και θεμελιακό κομμάτι της εκπαίδευσης, με συνέχεια και σύνδεση. Η συνέπεια, η συνέχεια και η σταθερότητα στους παιδαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η συμφωνία νηπιαγωγείου, δημοτικού  στις βασικές θέσεις αγωγής εμποδίζουν τα ρήγματα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Η απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. δίχως καμία επιστημονική βάση και στήριξη και κινούμενη εκτός των συνταγματικών διατάξεων προτείνει τη διάλυση του Δημόσιου νηπιαγωγείου, με τεράστιες συνέπειες για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει άμεσα στην Κ.Ε.Δ.Ε. απορρίπτοντας την απόφαση - πρόταση της για το δημόσιο νηπιαγωγείο και να προχωρήσει άμεσα στη  θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα πλαίσια της δεκατετράχρονης εκπαίδευσης με εγγραφή όλων των παιδιών στο ολοήμερο χωρίς προϋποθέσεις  και πραγματοποιώντας όλους  τους αναγκαίους μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών. Παράλληλα καλούμε την πλειοψηφία των Δημάρχων που πήρε αυτή την απόφαση καθώς και τα κόμματα που τους στηρίζουν, να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα.

Οι θέσεις του Κλάδου για την προσχολική αγωγή όπως αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις της 85ης Γενικής Συνέλευσης, τον Ιούνιο, είναι ο οδηγός των αγώνων και των διεκδικήσεών μας.

Απόφαση της 85ης Γ.Σ. του Κλάδου
Για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).
 Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο Ν.4386 για την έρευνα για τον ελάχιστο αριθμό 14.
Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των Νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το Ν.4115/2013 λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν (να λογίζεται ως διδακτικός χρόνος όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο).
Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.
‘Όχι στο νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Φοίτηση όλων των παιδιών  χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές.
Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών  μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγωνικά μέτρα).
Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.
Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη.
Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές).
Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευετές).
Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.
Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας.
Αύξηση της χρηματοδότησης, Ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.
Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμοί για όλα τα παιδιά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου