Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Χαλκίδας, στο Δημ. Σχ. Γυμνού και στο Δημ. Σχ. Μαρμαρίου

Ο Διευθυντής ΠΕ Εύβοιας, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στο Δημοτικό Σχολείο Γυμνού και στο Δημοτικό Σχολείο Μαρμαρίου.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.


Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου