Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Λειτουργικές Υπεραριθμίες Σχολικών Μονάδων

 Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  με τη με αρ. 46/22-08-2017 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών των σχολικών μονάδων που εμφανίζουν λειτουργικές υπεραριθμίες να υποβάλλουν στο ΠΥΣΠΕ,  «Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας (θετική ή αρνητική)» και «Δήλωση Τοποθέτησης μετά από Υπεραριθμία», μέχρι την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00. 
Επισημάνσεις:
1) Όσοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αρνητική δήλωση και χαρακτηριστούν υπεράριθμοι ως τελευταίοι οργανικά τοποθετηθέντες στη σχ. μονάδα, έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα στην οργανική τους θέση, εάν δημιουργηθεί κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, αφού το ζητήσουν με νέα δήλωση.


2) Επίσης, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, εάν έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης, να γνωστοποιήσουν στο ΠΥΣΠΕ ότι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την αίτηση απόσπασης, μετά την τοποθέτησή τους ως υπεράριθμοι.

Η προθεσμία που αφορά τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω επισημάνσεων ορίζεται  η Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου