Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Υπουργείο Παιδείας : «Ανάρτηση εγκεκριμένων δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος»

Σας ενημερώνουμε ότι στο εφεξής οι εγκεκριμένες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://dspope.ypepth.sch.gr προκειμένου οι σχολικές μονάδες να ενημερώνονται κατά τρόπο ευσύνοπτο και να εντοπίζουν εύκολα τις εγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου ενδεχομένως να τις εντάξουν στον ετήσιο σχολικό προγραμματισμό τους.
Στην εν λόγω ιστοσελίδα θα αναρτώνται οι δράσεις κατά θεματική ενότητα και τοπική ή πανελλαδική αναφορά. Ταυτόχρονα λόγω της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας θα πάψει η ενημερωτική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις σχολικές μονάδες, αναφορικά με εγκρίσεις δράσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που οδηγούσε μέχρι τώρα σε αποστολή υπερβολικά μεγάλου αριθμού σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μάλιστα διάσπαρτα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με δεδομένο τον ήδη υφιστάμενο μεγάλο όγκο εισερχομένων μηνυμάτων στις σχολικές μονάδες, αυτό το γεγονός δυσχέραινε την ικανότητα των εκπαιδευτικών και λοιπών ενδιαφερομένων να ενημερωθούν έγκαιρα και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις σχεδιαζόμενες δράσεις και στον κατά πόσον είναι εγκεκριμένες ή όχι. Τόσο οι σχολικές μονάδες ΠΕ όσο και οι Διευθύνσεις ΠΕ της χώρας, μπορούν, εφόσον επισκεφθούν την παραπάνω ιστοσελίδα να υποβάλλουν είτε γραπτά είτε τηλεφωνικά ενδεχόμενες παρατηρήσεις-προτάσεις βελτίωσης στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ του ΥΠΠΕΘ (κύριοι Αγγέλου/Λιάσκος 210 3442425 και spudonpe@minedu.gov.gr ) . Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα , προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση και μέσω κινητών τηλεφώνων στις πληροφορίες σχετικά με τις σχεδιαζόμενες δράσεις.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου