Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019


Ανακοινώθηκαν σήμερα 29 Μαρτίου 2019 οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι μεταθέσεις ολοκληρώθηκαν έγκαιρα, γεγονός που κρίνεται θετικό. Οι μεταθέσεις για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκαν με βάση τα κουτσουρεμένα κενά που κατέγραψαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές.
Φέτος, ‘’προεκλογική χρονιά’’, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του τελικού πίνακα κενών.

Αποτέλεσμα, από τις 4.444 αιτήσεις γενικής αγωγής ικανοποιήθηκαν 1.191 ποσοστό 26,80 %.
Θυμίζω πως τα τρία προηγούμενα χρόνια με τον αυθαίρετο και αναιτιολόγητο υπολογισμό κενών είχαμε τις λιγότερες μεταθέσεις των τελευταίων 50 ετών.
Το 2016 το ποσοστό ικανοποίησης μεταθέσεων ήταν 8,78%, το 2017 ήταν 10,9% και το 2018 έφτασε στο 11,9%.
Συμπέρασμα ‘’να είχαμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή εκλογές’’ για να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών.
Επισημαίνω για άλλη μια φορά την ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου με την αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης για ένα πιο δίκαιο, απλό, πιο ρεαλιστικό και ισορροπημένο σύστημα.
Ιδιαίτερα τονίζω πως πρέπει άμεσα να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 για την επαναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων και ασθενειών και την ένταξη νέων ίσης ή μεγαλύτερης με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.      
 Η αποτύπωση των χιλιάδων οργανικών κενών σε συνδυασμό με τις 22.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν φέτος  πιστοποιούν την ανάγκη μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.
Η δρομολόγηση της διαδικασίας για τους διορισμούς πρέπει πέρα από ευχολόγια και υποσχέσεις να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Τέλος, θέλω να εκφράσω δημόσια της ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό του αρμόδιου τμήματος για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των μεταθέσεων.
       

Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου