Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Αιτήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11


Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, σύμφωνα με το θέμα 3ο της με αρ. 15/23-08-2019 Πράξη του, ανακοινώνει τις ετήσεις μεταβολές 2019- Μεταθέσεις- Οριστικές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής.
Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας έως την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου