Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Δήλωση μετά από υπεραριθμία, δηλώνοντας τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους  μέχρι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ.

Επισημάνσεις:

1) Όσοι από τους εκπαιδευτικούς κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. 75/13-05-2019 έγγραφο του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ακυρώνεται η αίτηση απόσπασής τους.
2) Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι με αρνητική δήλωσή τους θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, μετά την τοποθέτησή τους.
3) Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και επιθυμούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση εάν δημιουργηθεί λειτουργικό κενό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ που εξετάζει τις αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, θα το δηλώσουν στην δήλωση από υπεραριθμία που θα υποβάλουν.
4) Όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι μπορούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση όποτε δημιουργηθεί κενό, αρκεί να το δηλώσουν με νέα αίτησή τους.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου