Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκιδέων

Evia Top: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκιδέων: Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26630/2-9-2019 απόφασή της, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Ελένη Βάκα, όρισε τους αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, με θητ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου