Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Κορωναίου Βέτα - Μπαλτάς Αντώνης : 15ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ


Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ανά Περιοχή Μετάθεσης για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/11 ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων ανά Περιοχή Μετάθεσης, για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης.
Υπερψήφισα την πρόταση – εισήγηση του προέδρου του ΠΥΣΠΕ για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε δυσκολία στην λειτουργία των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης .

Καταθέτω ωστόσο τη σοβαρή διαφωνία μου για την εγκύκλιο, που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις όλης της χώρας για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων σε τμήματα ένταξης σύμφωνα με τη νέα τροπολογία (άρθρο του ν. 4638/18/11/2019), η οποία σε καμία  περίπτωση δεν απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακά προβλήματα
          Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί.
          Επιπλέον υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τους δήμους, με επισήμανση ότι ως προαπαιτούμενο για να ιδρυθεί Τμήμα Ένταξης "πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων Τμημάτων Ενταξης από την αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Εκπ/σης. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται  το απαιτούμενο ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων"!
          Δεν υπάρχει καμία αναφορά για την ίδρυση  τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία όπου δεν μπορεί να υπάρξει διάγνωση σε πολλές περιπτώσεις, αφού πρόκειται για την πρώτη επαφή των παιδιών με το σχολείο.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισοδύναμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση των μαθητών, για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, για το δικαίωμα των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες σε ένα σχολείο, που να χωράει όλα τα παιδιά.
Δεν είναι δυνατό όταν μιλάμε για εκπαίδευση και ιδιαίτερα παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες,  να αναφερόμαστε σε αριθμητικά πλαίσια λειτουργίας. Να μιλάμε για αναλογία των μαθητών με διαγνώσεις, που πρέπει να έχει ένα σχολείο για να έχει τμήμα ένταξης.
Να κατηγοριοποιούνται τα σχολεία σε επίπεδα  και να στερούν την προσχολική εκπαίδευση, από την ίδρυση τμημάτων ένταξης.
Διαπιστώσεις και προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων

          Ενώ υπάρχουν σχολικές μονάδες, που λειτουργούν για μια τριετία  με θέσεις πάνω από την οργανικότητά τους  και έχουν διατυπωθεί και αιτήματα για προαγωγή τους,  δεν έγινε καμιά μεταβολή στην οργανικότητά τους.
          Σε 5/θέσιο Δημοτικό σχολείο με 14 ώρες κενά στο πρωινό και 10 ώρες στο ολοήμερο που δεν λειτουργεί,  απαιτείται πρόγραμμα με εξάωρα και τα κενά να βρίσκονται ενδιάμεσα.
Αφήνουν κενά στο πρωινό και δεν δέχονται πρόγραμμα με πεντάωρα, κανείς δεν υπογράφει πρόωρη αποχώρηση γιατί δεν προβλέπεται.( αλλά και δεν απαγορεύεται).
Προφανώς το κενό στο νόμο μεταφράζεται κατά το δοκούν και προς όφελος της υπηρεσίας.
Οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με φύλαξη τις τελευταίες ώρες, των παιδιών, που μεταφέρονται με ταξί και υποχρεώνονται να έχουν ενδιάμεσα κενά και να απασχολούν τα παιδιά της τάξης τους, χωρίς αντικείμενο, χωρίς διευκρίνιση του ποιος έχει αυτή την ώρα την ευθύνη και χωρίς να υπολογίζεται αυτή η ώρα στο διδακτικό τους ωράριο.
          Υπάρχουν περιπτώσεις, που  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε άλλη σχολική μονάδα,   στη μέση της σχολικής χρονιάς, προς όφελος της υπηρεσίας, ενώ με πράξη του ΠΥΣΠΕ και με τον αξιολογικό πίνακα, έχουν τοποθετηθεί σε μια σχολική μονάδα της επιλογής τους.
          12θεσιο Δημοτικό σχολείο στην πόλη της Χαλκίδας παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εκπαιδευτικό τάξης, με τα μαθήματα να γίνονται εκ περιτροπής ( με σύμπτυξη τμημάτων)  περιμένοντας την επιστροφή εκπαιδευτικού από άδεια για να λειτουργήσει κανονικά το τμήμα.
          Σε εξαθέσιο σχολείο μέχρι σήμερα δεν  λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα και σε γειτονικό σχολείο με μικρότερη οργανικότητα  λειτουργεί το ολοήμερο, με πρόσφατη τοποθέτηση.
          Σαν αιρετός του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας θεωρώ  ότι θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι αιτήσεις βελτιώσεις των συναδέλφων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι οικονομικές δυσκολίες  και τα ιδιαίτερα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα ς απαιτούν ενσυναίσθηση και κατανόηση.
Η διεκδίκηση του ποιοτικού δημόσιου σχολείου, η ανάδειξη των προβλημάτων των συναδέλφων, η στήριξη του δικαιώματος στην εργασία, σε μια ζωή αξιοπρέπειας είναι αγώνας συνεχής.
Θα είμαστε δίπλα στον κάθε συνάδελφο στα καθημερινά προβλήματα και πάντα μπροστά στις διεκδικήσεις του κλάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου