Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας


            Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία του 
           Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας συνήλθαν  μετά από  
            πρόσκληση του πλειοψηφούντος  Λάμπρου Γιαννούχου για να συγκροτηθεί σε
             σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 21/παρ.2.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

Πρόεδρος :           Λάμπρος Γιαννούχος
Αντιπρόεδρος :    Στέλλα Ιωσήφ
Γ. Γραμματέας :   Έφη Βαρβάρου
Ταμίας :                Εριφίλη Βουγιούκα
Μέλη :                   Άννα Γαλανού
                             Ελένη Γοδέβενου
                             Μένη Καραβά

Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου