Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Δ.Ο.Ε.: Για τις ρυθμίσεις του άρθρου 62 του νόμου 4692/2020


Ψηφίστηκε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τους βουλευτές της κυβέρνησης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Ο νόμος, πλέον, 4692/2020 που βρήκε απέναντί του όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεσμικούς εκπροσώπους των γονέων των μαθητών, πέρα από τις διατάξεις που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων (αύξηση αριθμού  των μαθητών στις τάξεις, αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών ενάντια στις θέσεις του κλάδου, εισαγωγή Αγγλικών στο νηπιαγωγείο κλπ.), περιλαμβάνει σειρά αντιεκπαιδευτικών διατάξεων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την ανάκλησή του και τη μη εφαρμογή του.

Εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη είναι η «ρύθμιση»  του άρθρου 62 σχετικά με τον τρόπο που αποκτούν οργανική θέση οι υπηρετούντες στα πειραματικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των οποίων η θητεία παρατάθηκε (5+1)  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, όπου ορίζεται η κατά προτεραιότητα απόδοση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς αυτούς.
 Η συγκεκριμένη διάταξη επιχειρεί να διορθώσει μία αδικία επιφέροντας μία νέα μεγαλύτερη. Η Υπουργός Παιδείας  δήλωσε ότι με τη ρύθμιση «αμβλύνεται» η αδικία κατά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πειραματικά σχολεία. Πράγματι,  υπάρχει κατάφωρη αδικία για όλους τους  συναδέλφους που έχουν χάσει την οργανική τους θέση.  Το ίδιο άδικη είναι, όμως και η κατά απόλυτη προτεραιότητα τοποθέτησή τους σε οργανικές θέσεις τώρα.
Στην ουσία καταστρατηγείται μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, οι, με αντικειμενικά κριτήρια, μοριοδοτούμενες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Δημιουργούνται συνθήκες άνισης και προνομιακής μεταχείρισης  αφού δίνεται το δικαίωμα σε εκπαιδευτικούς που πριν την τοποθέτησή τους με θητεία σε πειραματικά σχολεία είχαν οργανική θέση σε άλλη περιοχή μετάθεσης, να δικαιούνται να διεκδικήσουν οργανική θέση στην περιοχή μετάθεσης του Πειραματικού Σχολείου στο οποίο υπηρετούν και μάλιστα κατά προτεραιότητα.
Στην παρούσα συγκυρία,  η μόνη δίκαιη λύση θα ήταν να τοποθετηθούν με τα μόριά τους συγκρινόμενοι με όλους τους υποψηφίους για μετάθεση στα σχολεία της Διεύθυνσης από την οποία προέρχονται, με την ιδιαίτερη πρόνοια να θεωρηθεί ότι έχει υπηρετηθεί η τοποθέτηση κατά την διάρκεια της θητείας τους στα πειραματικά, ώστε να έχουν δικαίωμα εκ νέου μετάθεσης χωρίς να την υπηρετήσουν στην περίπτωση που δεν είναι της επιλογής τους. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί:
·                     Την ισότιμη μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών στις υπηρεσιακές μεταβολές που τους αφορούν, καθώς και
·                     Την άρση όλων των αδικιών που, τυχόν,  δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, δίχως να δημιουργούνται νέες.
·                     Την κατάργηση του νόμου 4692/2020 και, φυσικά, των ρυθμίσεων του άρθρου 62.

Επειδή είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να μην προκληθούν νέες αδικίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί  μια ενιαία διαδικασία που θα ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα πειραματικά σχολεία κατά την οποία δεν θα χάνουν την οργανική τους θέση καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους και με τη λήξη αυτής θα επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου