Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας πραγματοποίησε σήμερα 29/1/2021 παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας στις 13:30μ.μ.

 Ο πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπώντας το Δ.Σ. και τα μέλη του παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του Δ.Σ. για τα τέσσερα θέματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο .

· Λειτουργία των σχολείων στην εποχή της πανδημίας.

· Ωράριο Νηπιαγωγείων

· Λειτουργία ΔΥΕΠ

· Κτηριακά προβλήματα σχολικών μονάδων

 Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης υποσχέθηκε πως θα μεταφέρει στο Υπουργείο και στους αρμόδιους φορείς τις θέσεις του Συλλόγου ζητώντας να εισακουστούν.

 Όσον αφορά τη λειτουργία των ΔΥΕΠ ανέφερε πως ενήργησε μετά από εντολή του Υπουργείου και της Περιφερειακής Δ/νσης καθώς και σύμφωνα με το νόμο που ορίζει τη δημιουργία των ΔΥΕΠ.

 Ο πρόεδρος μετέφερε τη θέση του κλάδου πως όλα τα παιδιά που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο πρέπει να ενταχθούν και να τύχουν εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο. Άποψή μας είναι πως τα παιδιά αυτά πρέπει να κατανεμηθούν σε όλα τα σχολεία της πόλης μας, ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό αυτών.

 Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης επίσης μετέφερε στον πρόεδρο πως ενημέρωσε την Υφυπουργό Παιδείας για τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων και περιμένει τις ενέργειές της .

 Τέλος ο κ. Δάσκος παρακάλεσε τον πρόεδρο να μεταφέρει τις ευχαριστίες της Δ/νσης Εκπαίδευσης προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, τους εκπ/κούς και διευθυντές σχολικών μονάδων για την άριστη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας μέσα στα σχολεία καθώς και την άριστη εφαρμογή της Εξαε και γενικότερα για την εξαιρετική διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ζούμε.

 

 

Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

 

1 σχόλιο: