Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

Δ.Ο.Ε. : Ανακοίνωση για την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 27


Αθήνα 1/9/2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

με αφορμή την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 27

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 27, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τα εξής:

* Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/13-10-06) και είναι κατ'ανώτατο όριο 25 μαθητές ανά τμήμα.
* Οι προφορικές εντολές για υπέρβαση του αριθμού των 25 μαθητών ανά τμήμα, είναι αντίθετες με τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις και γι' αυτό οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να τις εφαρμόζουν.
* Επειδή οι πιέσεις των στελεχών της διοίκησης σ'όλη τη χώρα, λόγω και των ελλείψεων σε εκ/κό προσωπικό, για τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από τα προβλεπόμενα εντείνονται, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με απόφασή του, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να μη δέχονται την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, πέραν των όσων ορίζουν οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
* Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας διεκδικεί μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα Δημοτικά και 1:15 στα Νηπιαγωγεία.

Από τη Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου