Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Πώς σταυροδοτούνται οι υποψήφιοι στις Δημοτικές Εκλογές.


Εκλογικές Περιφέρειες

Ως Περιφέρεια για την εκλογή των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων ορίζεται η Περιφέρεια:
• του Δήμου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση πρώην Ο.Τ.Α.
• του συνενούμενου Δήμου ή κοινότητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας
• οι Δημοτικές κοινότητες, δηλαδή τα Δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων.

Μορφή ψηφοδελτίων

Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης. Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική Περιφέρεια στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του συνδυασμού αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.
Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές Περιφέρειες στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του συνδυασμού αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου
Δημάρχου και:
• στο πρώτο μέρος του ψηφοδελτίου προτάσσονται, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής Περιφέρειας.
• στο δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθούν οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά, των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως η εκλογική τους Περιφέρεια, στην οποία είναι υποψήφιοι.
• στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθεί η ονομασία της δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των αντίστοιχων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
• Για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική Περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές Περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής Περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές Περιφέρειες του οικείου Δήμου.
• Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές Περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής Περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές Περιφέρειες του οικείου Δήμου.
• Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συμβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
• Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική Περιφέρεια, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
• Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές Περιφέρειες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης σε κάποιο μέρος του είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για την κατάταξη των υποψηφίων του μέρους αυτού.
• Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται.
• Για τον υποψήφιο Δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου