Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Πως να γίνετε Σχολικός Σύμβουλος: Απίστευτο, απαράδεκτο, αλλά αληθινό!


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: alfavita.gr
Μια απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διάταξη περιλαμβάνεται στις λεγόμενες «λοιπές διατάξεις» στο νόμο αυτό (παρ. 14, άρθρο 26), στο πλαίσιο εξυπηρετήσεων του πελατειακού κράτους, που κατά τα άλλα καταργεί η κυβέρνηση.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συχνά, το Υπουργείο Παιδείας μας ενημερώνει για αναθέσεις καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν οριστεί, με πολιτική απόφαση του Υπουργείου, στελέχη σε διάφορες θέσεις και κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν. Π.χ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Πρόεδροι Οργανισμών, Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.λπ. που αντικαταστάθηκαν τοποθετούνται με καθήκοντα σχολικού συμβούλου σε όποια περιοχή θέλουν. Με λίγα λόγια όποιος, μέσα από το πλαίσιο εξυπηρετήσεων του πελατειακού κράτους οριστεί π.χ Πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος του τάδε οργανισμού από την τάδε Κυβέρνηση, ή ίδια Κυβέρνηση ή όταν έρθει μια άλλη Κυβέρνηση και τον αλλάξει, τότε ορίζεται σε περιοχή που επιθυμεί σχολικός σύμβουλος (εκτελεί καθήκοντα σχολικού συμβούλου).
Για παράδειγμα η τωρινή κυβέρνηση ορίζει έναν εκπαιδευτικό που είναι κομματικό της στέλεχος ως διευθύνοντα σύμβουλο π.χ του ΙΔΕΚΕ ή του ΟΕΔΒ ή κάποιου άλλου φορέα. Εάν μετά από ένα χρονικό διάστημα τον αντικαταστήσει, τότε, σύμφωνα με διάταξη του πρόσφατου νόμου 3879/10 ΤΟΥ ΥπΠΔΒΜΘ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» είναι υποχρεωμένη να τον "αποκαταστήσει" όχι στη θέση που κατείχε ο εκπαιδευτικός πριν γίνει διευθύνων σύμβουλος αλλά σε θέση σχολικού συμβούλου!
Το θέμα έχει επισημάνει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ:
Μια απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διάταξη περιλαμβάνεται στις λεγόμενες «λοιπές διατάξεις» στο νόμο αυτό (παρ. 14, άρθρο 26), στο πλαίσιο εξυπηρετήσεων του πελατειακού κράτους, που κατά τα άλλα καταργεί η κυβέρνηση.
«Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης».
alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου